Chúc mừng GS Nguyễn Văn Hiếu nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016

Ngày 18/5/2016, Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) được Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016.

Trang 7/7. Tổng số 49 mục