HỘI KHOA HỌC VẬT LIỆU VIỆT NAM

Hội Khoa Học Vật Liệu Việt Nam (thành lập năm 2003) là tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự nguyện của những công dân Việt Nam, tổ chức hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng và phổ biến kiến thức về khoa học vật liệu.

ĐỐI TÁC - TÀI TRỢ

Công ty TNHH ATEK Việt Nam

ATEK là công ty hoạt động thương mại công nghệ và dịch vụ kĩ thuật cao cho thị trường khoa học và công nghiệp tại Việt Nam, công ty đại diện các công ty sản xuất quốc tế để cung cấp các thiết bị, linh kiện, vật liệu cho lĩnh vực quang học, quang phổ, khoa học vật liệu và khoa học đời sống. Chi tiết thông tin dịch vụ và sản phẩm tại website: http://atekvn.com

LIÊN HỆ