BCH HỘI KHVL VN V (2023-2028)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC VẬT LIỆU NHIỆM KỲ 2023-2028

 

STT

Họ và tên

Chức danh trong BCH

Nơi công tác

1

PGS. TS. Đoàn Đình Phương

Chủ tịch

Viện Khoa học vật liệu, Viện HL KHCNVN

2

GS. TS. Đặng Mậu Chiến

Phó Chủ tịch thường trực

Viện Công nghệ Nanô, Đại học QG TpHCM

3

GS. TS. Phạm Thành Huy

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Phenikaa

4

GS. TS. Phan Bách Thắng

Phó Chủ tịch

Trung tâm INOMAR, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh

5

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Hải

Phó Chủ tịch

ĐHQG Hà Nội

6

GS. TS. Nguyễn Đức Hòa

Phó Chủ tịch

Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội

7

PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng

Phó Chủ tịch, Trưởng Ban kiểm tra

Trường Đại học Khoa học, ĐH Thái Nguyên

8

PGS. Nguyễn Thanh Tùng

UV Ban TV

Viện Khoa học vật liệu, Viện HLKHCNVN

9

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Nam

UV Ban TV, Thư ký

Trường Đại học KHTN, Đại học QG Hà Nội

10

GS. TS. Nguyễn Hữu Lâm

UV Ban TV

Đại học Bách khoa Hà Nội

11

PGS. TS. Phan Thanh Hải

UV Ban TV

Trường Đại học Quy Nhơn

12

PGS. TS. Nguyễn Trí Tuấn

UV Ban TV

Trường Đại học Cần Thơ

13

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Ủy viên

Viện Khoa học vật liệu, Viện HL KHCNVN

14

TS. Nguyễn Tiến Anh

Ủy viên

Học viện kỹ thuật quân sự

15

PGS. TS. Ngạc An Bang

Ủy viên

Trường Đại học KHTN, Đại học QG Hà Nội

16

PGS. TS. Lê Viết Báu

Ủy viên

Trường Đại học Hồng Đức

17

PGS. TS. Đỗ Danh Bích

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

18

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên

Viện Vật lý, Viện HLKHCNVN

19

PGS. TS. Huỳnh Đăng Chính

Ủy viên

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

20

TS. Nguyễn Văn Dũng

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

21

GS. TS. Nguyễn Phúc Dương

Ủy viên

Viện ITIMS, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

22

TS. Đào Văn Dương

Ủy viên

Trường ĐH Phenikaa

23

GS. TS. Nguyễn Hữu Đức

Ủy viên

Đại học Quốc gia Hà Nội

24

PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang

Ủy viên

Trường Đại học Công nghệ, Đại học QG Hà Nội

25

PGS. TS. Chu Việt Hà

Ủy viên

Trường ĐH Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

26

PGS. TS. Phạm Nguyên Hải

Ủy viên

Trường Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội

27

GS. TS. Lê Văn Hiếu

Ủy viên

Trường Đại học KHTN, Đại học QG Tp HCM

28

GS. TS. Nguyễn Văn Hiếu

Ủy viên

Trường Đại học Phenikaa

29

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu

Ủy viên

Trường Đại học Duy Tân

30

TS. Hoàng Nhật Hiếu

Ủy viên

Trường Đại học Quy Nhơn

31

PGS. TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Ủy viên

Trường Đại học Vinh

32

GS. TS. Thái Hoàng

Ủy viên

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện HL KHCNVN

33

GS. TS. Lục Huy Hoàng

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

34

TS. Nguyễn Duy Hùng

Ủy viên

Viện AIST, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

35

PGS. TS. Lưu Tiến Hưng

Ủy viên

Trường CĐSP Vinh

36

TS. Nguyễn Thanh Hường

Ủy viên

Viện Khoa học vật liệu, Viện HL KHCNVN

37

GS. TS. Vũ Đình Lãm

Ủy viên

Học viện KH&CN,  Viện HL KHCNVN

38

GS. TS. Trần Đại Lâm

Ủy viên

Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện HL KHCNVN

39

PGS. TS. Lê Văn Lịch

Ủy viên

Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội

40

GS. TS. Nguyễn Quang Liêm

Ủy viên

Viện Khoa học vật liệu, Viện HL KHCNVN

41

TS. Phan Thế Long

Ủy viên

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

42

GS. TS. Nguyễn Văn Minh

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

43

GS. TS. Phan Ngọc Minh

Ủy viên

Học viện KH&CN,  Viện HL KHCNVN

44

TS. Vũ Ngọc Phan

Ủy viên

Trường Đại học Phenikaa

45

PGS. TS. Phạm Thanh Phong

Ủy viên

Trường Đại học Văn Lang

46

PGS. TS. Trần Đinh Phong

Ủy viên

Trường ĐH Khoa học & Công nghệ Hà Nội -USTH

47

PGS. TS. Trần Ngọc Quyển

Ủy viên

Viện KHVL Ứng dụng Tp HCM

48

PGS. TS. Nguyễn Văn Quỳnh

Ủy viên

Trường ĐH Khoa học & Công nghệ Hà Nội -USTH

49

PGS.TS. Hoàng Anh Sơn

Ủy viên

Viện Khoa học vật liệu, Viện HL KHCNVN

50

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Sơn

Ủy viên

Trường Đại học Huế

51

GS. TS. Lưu Tuấn Tài

Ủy viên

Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội

52

PGS. TS. Phương Đình Tâm

Ủy viên

Trường Đại học Phenikaa

53

TS. Nguyễn Trần Thuật

Ủy viên

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội

54

PGS. TS. Nguyễn Minh Thủy

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

55

PGS.TS. Hà Phương Thư

Ủy viên

Viện Khoa học vật liệu, Viện HL KHCNVN

56

TS. Đoàn Đức Chánh Tín

Ủy viên

Viện Công nghệ Nano, ĐHQG Tp HCM

57

PGS. TS. Chu Văn Tuấn

Ủy viên

Trường ĐHSPKT Hưng Yên

58

GS. TS. Lê Anh Tuấn

Ủy viên

Trường Đại học Phenikaa

59

PGS. TS. Mai Anh Tuấn

Ủy viên

Trường ĐH Công nghệ

60

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuấn

Ủy viên

Viện KHVL Ứng dụng Tp Hồ Chí Minh

61

TS. Phạm Anh Tuấn

Ủy viên

Công ty Vicostone, Tập đoàn Phenikaa

62

PGS. TS. Võ Thanh Tùng

Ủy viên

Trường Đại học Huế

63

PGS. TS. Trần Thị Thanh Vân

Ủy viên

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp HCM

64

PGS. TS. Đặng Đức Vượng

Ủy viên

Đại học Bách Khoa Hà Nội