LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HỘI KHOA HỌC VẬT LIỆU

THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG VÀ TRƯỞNG THÀNH QUA 5 KỲ ĐẠI HỘI

 

     Vào thập niên cuối thế kỷ 20, các nghiên cứu về vật liệu đã phát triển mạnh với sự tham gia của hàng nghìn nhà khoa học công nghệ làm nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng ở trong nước và nước ngoài. Hàng loạt các viện nghiên cứu, các khoa trong các trường đại học và các cơ sở sản xuất công nghiệp liên quan đến chuyên ngành vật liệu truyền thống và tiên tiến được thành lập. Vì thế đã xuất hiện nhu cầu cấp thiết tập hợp lực lượng, trao đổi thông tin, kết quả và kinh nghiệm, cũng như tạo môi trường hợp tác nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng vào thực tiễn.

     Theo đề xướng của Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam, nhân dịp Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ IV tại Thái Nguyên, đã tiến hành Đại hội thành lập Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam (Hội KHVLVN, tên tiếng Anh: Vietnam Materials Research Society viết tắt là V-MRS). Hội KHVLVN là thành viên của Hội Vật lý Việt Nam.

     Đến nay, sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Hội KHVLVN thực sự đã trở thành một hội mạnh trong các hội nghề nghiệp của cả nước, góp phần đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy thuộc lĩnh vực vật liệu. Từ cộng đồng vật lý chất rắn ban đầu, Hội KHVLVN ngày càng lớn mạnh và đa dạng, đã tạo nên một mạng lưới rộng khắp, thu hút được sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng nghiên cứu khoa học, công nghệ và giảng dạy đại học trong nước và quốc tế.

     Từ khi thành lập, Hội KHVLVN đã trải qua 5 kỳ Đại hội:

     Đại hội lần thứ I – Đại hội thành lập, diễn ra ngày 07 tháng 11 năm 2003, nhân Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ IV, tại Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành (BCH) Trung ương gồm 25 ủy viên, đại diện cho 15 cơ sở nghiên cứu và giảng dạy. GS Nguyễn Châu được bầu làm Chủ tịch, các Phó chủ tịch gồm GS Nguyễn Xuân Phúc, PGS Nguyễn Đức Chiến, PGS Lê Quốc Minh kiêm Tổng thư ký, PGS Lưu Tuấn Tài, kiêm Phó tổng thư ký. Tham gia Hội với hơn 250 thành viên.

     Đại hội lần thứ II Hội KHVLVN được tổ chức vào ngày 10 tháng 11 năm 2009 tại Đà Nẵng. 420 đại biểu tham dự, trong đó có 5 đại biểu là Việt kiều và nước ngoài. Đại hội đã bầu ra BCH gồm 35 ủy viên đến từ 25 cơ quan trong cả nước. GS Nguyễn Xuân Phúc được bầu là Chủ tịch, các PCT gồm GS Nguyễn Đức Chiến, PGS Lê Quốc Minh kiêm Tổng thư ký, GS Nguyễn Hoàng Lương, PGS Đặng Mậu Chiến.

     Đại hội lần thứ III Hội KHVLVN được tiến hành ở Đại học Thái Nguyên, vào ngày 07/11/2014. Đại hội đã bầu ra BCH gồm 46 ủy viên. GS Nguyễn Đức Chiến làm Chủ tịch, các PCT là GS Lê Quốc Minh kiêm Tổng thư ký, GS Nguyễn Xuân Phúc, GS Nguyễn Hoàng Lương, PGS Đặng Mậu Chiến, PGS Nguyễn Cửu Khoa và PGS Phạm Thành Huy. Hơn 350 đại biểu từ 30 cơ sở trong cả nước tham dự. Thư ký: TS Nguyễn Thanh Hường.

     Đại hội lần thứ IV Hội KHVLVN họp tại Đại học Quy Nhơn ngày 3/11/2019, bầu BCH gồm 68 ủy viên, từ hơn 30 cơ sở trong cả nước. GS Nguyễn Đức Chiến được bầu lại làm Chủ tịch và các PCT gồm GS Nguyễn Hoàng Lương kiêm Tổng thư ký, GS Lê Quốc Minh, GS Đặng Mậu Chiến, GS Phạm Thành Huy, PGS Đoàn Đình Phương, và Ban thường vụ: PGS Phạm Đức Thắng, PGS Phan Bách Thắng, TS Nguyễn Thanh Tùng. Ban Thư ký: TS Vũ Ngọc Phan, TS Nguyễn Thanh Hường.

     Đại hội lần thứ V Hội KHVLVN được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh vào ngày 06/11/2023 với sự tham gia của các đại biểu đến từ gần 30 Chi hội Hội Khoa học vật liệu trên toàn quốc. Đại hội đã bầu ra BCH gồm 64 ủy viên. PGS Đoàn Đình Phương được bầu làm Chủ tịch, PCT Thường trực là GS Đặng Mậu Chiến, các PCT là GS Phạm Thành Huy, GS Phan Bách Thắng, PGS Nguyễn Hoàng Hải, GS Nguyễn Đức Hòa và PGS Nguyễn Văn Đăng. 

     Trải qua các giai đoạn xây dựng và phát triển, Hội Khoa học vật liệu Việt Nam luôn giữ vững và phát huy vai trò quan trọng của mình và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành khoa học vật liệu nói riêng và của nền khoa học công nghệ Việt Nam nói chung.