HỘI KHOA HỌC VẬT LIỆU VIỆT NAM

Hội Khoa Học Vật Liệu Việt Nam (thành lập năm 2003) là tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự nguyện của những công dân Việt Nam, tổ chức hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng và phổ biến kiến thức về khoa học vật liệu.

ĐỐI TÁC - TÀI TRỢ

LIÊN HỆ