Hội nghị Quốc tế về Khoa học Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ Nano lần thứ VII (IWAMSN 2014) (Hạ Long, 2_6-11-2014)

Hội nghị Quốc tế về Khoa học Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ Nano lần thứ VII

Hội nghị Quốc tế về Khoa học Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ Nano lần thứ VII sẽ được tổ chức ở thành phố Hạ Long từ 2-6 tháng 11 năm 2014. Đơn vị tổ chức gồm Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST), Viện Quốc gia về Khoa học Vật liệu Nhật Bản (NIMS) và Viện Hàn lân Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST).

5 lĩnh vực:
1. Vật liệu Điện từ và Quang tử (mã: MEP) 
2. Vật liệu và linh kiện Nano (mã: NMD)
3. Công nghệ Nano trong Khoa học Sự sống và Công nghệ Môi trường (mã: NLE)
4. Vật liệu mềm và Khoa học Polyme (mã: SMPS)
5. Khoa học Vật liệu Lý thuyết và Tính toán (mã: TCMS) 
Địa chỉ liên hệ 
Viện Khoa học Vật liệu, VAST, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, 
Ông Phạm Xuân Tường, ĐT: (84-4)-37568870,
Ông Vũ Đình Lãm, ĐT: (84)-948288776
Fax: (84-4) 38360705
E-mail: iwamsn2014@ims.vast.ac.vn