30 năm một chặng đường - Viện Khoa học vật liệu (1993-2023)

Sáng ngày 09/6/2023, Viện Khoa học vật liệu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam long trọng tổ chức "Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Khoa học vật liệu và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba".

The 8th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2023, an External Activity of APCTP, 8-11 November 2023 - Phan Thiet, Vietnam

First announcement and call for papers
Abstract submission deadline: 15 August, 2023 (by email)
Announcement of the accepted abstracts: 25 September, 2023 (by email)
Full paper submission deadline: 15 October, 2023 (Camera ready form)
Registration deadline: 15 October, 2023

Chương trình phát triển vật lý giai đoạn 2021-2025

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển vật lý giai đoạn 2021-2025. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025 lĩnh vực vật lý nước ta được xếp vào nhóm 5 nước đứng đầu trong khu vực ASEAN theo xếp hạng của SCOPUS.

Trang 1/2. Tổng số 13 mục