Hội nghị Tinh thể học châu Á lần thứ 14

Hội nghị Tinh thể học châu Á lần thứ 14 (AsCA2016, http://www.asca2016.org) sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong các ngày 4-7 tháng 12 năm 2016.

Trong các ngày 4-7/12/2016, Hiệp hội Tinh thể học Châu Á phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Hội nghị Tinh thể học châu Á lần thứ 14 (AsCA2016).

Một số mốc thời gian lưu ý:

- Hạn nộp Abstract (gia hạn) 30/9/2016;

- Hạn nộp báo cáo toàn văn: 30/10/2016;

- Hạn đăng ký: 20/11/2016;

- Hội nghị phí với cán bộ (dành cho người Việt Nam): 1.500.000 đồng;

- Hội nghị phí với sinh viên và học viên sau đại học (dành cho người Việt Nam): 1.000.000 đồng;

* Có thể đóng Hội nghị phí tại Văn phòng Viện Vật lý kỹ thuật (phòng 101, toà nhà C10).

Để biết thêm thông tin chi tiết, có thể xem tại: http://asca2016.org;