The 4th International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA 2017)

The 4th International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA 2017) will be held from December 10th to December 13th, 2017 at Phu Quoc, Vietnam.

Ba nhà khoa học giành giải Tạ Quang Bửu 2018 được vinh danh

Hai giải chính được trao cho PGS Phạm Văn Hùng (Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM) lĩnh vực sinh học nông nghiệp và tiến sĩ Trần Đình Phong (Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ) trong lĩnh vực vật lý. Tiến sĩ Đỗ Quốc Tuấn, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đoạt giải trẻ.

Trang 4/6. Tổng số 45 mục