Các lĩnh vực khoa học chủ đề của Hội nghị

Vật lý và vật liệu từ
Vật lý bán dẫn-điện môi
Vật liệu-linh kiện bán dẫn-điện môi
Vật liệu y sinh-nông nghiệp, năng lượng-môi trường
Vật liệu compozit-kim loại-gốm