ĐĂNG KÍ VÀ HỘI NGHỊ PHÍ

     Các đại biểu tham gia đều đóng hội nghị phí theo một trong các mức sau:

  • Cán bộ nghiên cứu/giảng dạy/triển khai: 2.000.000 đ/người
  • Nghiên cứu sinh/học viên cao học/sinh viên: 1.000.000 đ/người

     Kinh phí trên bao gồm: Kỷ yếu và tài liệu Hội nghị; quà lưu niệm; ăn trưa và ăn tối; trà, café và bánh kẹo trong các buổi nghỉ giữa giờ; phí hội viên Hội KHVL niên khoá 2023-2024. Với các nhóm nghiên cứu tham gia Hội nghị với số lượng lớn trở lên được giảm hội nghị phí (5-10 người: nhận 1 bộ kỷ yếu và được giảm 5%, trên 10 người: nhận tối đa 2 bộ kỷ yếu và được giảm 10%). Với mỗi suất đóng hội nghị phí được gửi tối đa 2 (hai) bài tới Hội nghị (không bao gồm bài do BTC mời).

     Sau 01/08/2023, mức đóng hội nghị phí sẽ tăng lên lần lượt các mức 2.500.000 đ/người (với cán bộ/giảng viên) và 1.500.000 đ/người (với NCS/học viên cao học/sinh viên).

     Tài khoản nộp phí tham dự Hội nghị:

  • Tên tài khoản: Nguyễn Thị Lan
  • Số tài khoản: 0789568999
  • Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)
  • Nội dung chuyển khoản: SPMS 2023 – CODE bài – tên đại biểu hoặc nhóm nghiên cứu – số điện thoại.