CÁC LĨNH VỰC KHOA HỌC CHỦ ĐỀ CỦA HỘI NGHỊ

Vật lý và vật liệu từ

Vật lý bán dẫn-điện môi

Vật liệu-linh kiện bán dẫn-điện môi

Vật liệu y sinh-nông nghiệp, năng lượng-môi trường

Vật liệu composite-kim loại-gốm