THÔNG TIN CHUNG

 

          

HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC

LẦN THỨ XIII (SPMS 2023) – TP HỒ CHÍ MINH 5-7/11/2023

(http://vmrs.org.vn)

 

     Hội Vật lý Việt Nam, Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam, Viện Vật lý, Viện Khoa học vật liệu (VAST) và Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng phối hợp tổ chức Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ XIII (SPMS 2023) vào các ngày 5-7 tháng 11 năm 2023 tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

     Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc (SPMS) tổ chức hai năm một lần đã trở thành một diễn đàn khoa học uy tín, thu hút sự quan tâm và là nơi gặp gỡ, trao đổi, phổ biến các phát triển mới nhất trong lĩnh vực Vật lý các chất đông đặc và Khoa học vật liệu từ năm 1995 đến nay.

     Đặc biệt, SPMS 2023 được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam (2003-2023). Trong thời gian Hội nghị cũng sẽ diễn ra Đại hội Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

     Hội nghị SPMS 2023 được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSPKT-HCM), nhằm tạo điều kiện để các nhà khoa học có dịp trao đổi, báo cáo giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới nhất của mình. Các báo cáo mời toàn thể, báo cáo mời tại các tiểu ban, các báo cáo nói và poster tại Hội nghị SPMS 2023 sẽ được lựa chọn căn cứ vào các kết quả khoa học công bố gần đây. Với các báo cáo toàn văn, Hội nghị SPMS 2023 sẽ tiến hành phản biện và in trong Kỷ yếu Hội nghị (sẽ xuất bản trước ngày khai mạc Hội nghị). Các bài có kết quả tốt, viết bằng tiếng Anh có thể được lựa chọn để đăng trên Tạp chí Vietnam Journal of Science and Technology (Scopus).

Các cơ quan tổ chức Hội nghị

Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)

Các cơ quan tài trợ

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Khoa học và Công nghệ (Chương trình Phát triển Vật lý)

Viện Vật lý, VAST

Viện Khoa học vật liệu, VAST

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Tp HCM

Trường Đại học Phenikaa

Các tổ chức/doanh nghiệp khác…

Thời gian, địa điểm

Thời gian: 5-7/11/2023

Địa điểm: Trường ĐHSPKT TpHCM, số 01, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh