BAN TỔ CHỨC

Chủ tịch Hội nghị

GS Nguyễn Đại Hưng, Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam

PGS Lê Hiếu Giang, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường ĐHSPKT TpHCM

Ban Tổ chức Hội nghị

Các Trưởng ban

GS Nguyễn Đức Chiến, Hội KHVLVN-Hội VLVN, Trưởng ban

PGS Hoàng An Quốc, Trường ĐHSPKT TpHCM, Đồng Trưởng ban

PGS Đoàn Đình Phương, Viện Khoa học vật liệu, Đồng Trưởng ban

TS Nguyễn Thị Thanh Hà, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đồng Trưởng ban

Các Uỷ viên

GS Phan Hồng Khôi, Hội Vật lý Việt Nam 

GS Nguyễn Xuân Phúc, Viện Khoa học vật liệu, VAST

GS Nguyễn Hoàng Lương, Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội

GS Lê Quốc Minh, Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam

GS Đặng Mậu Chiến, Viện Công nghệ Nanô, Đại học Quốc gia Tp. HCM

GS Phạm Thành Huy, Trường Đại học Phenikaa

GS Bạch Thành Công, Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội

GS Nguyễn Quang Liêm, Viện Khoa học vật liệu, VAST

GS Phan Bách Thắng, Trung tâm INOMAR, ĐHQG Tp. HCM

PGS Phạm Đức Thắng, Trường Đại học Phenikaa

PGS Nguyễn Thanh Tùng, Viện Khoa học vật liệu, VAST

TS Trần Tuấn Anh, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. HCM

PGS Ngạc An Bang, Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS Lê Viết Báu, Trường Đại học Hồng Đức

PGS Nguyễn Thanh Bình, Viện Vật lý, VAST

PGS Huỳnh Đăng Chính, Đại học Bách Khoa Hà Nội

TS Trương Văn Chương, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

PGS Hoàng Dũng, Đại học Quốc gia Tp. HCM

TS Nguyễn Văn Dũng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

GS Nguyễn Phúc Dương, Viện ITIMS,  Đại học Bách Khoa Hà Nội

PGS Nguyễn Văn Đăng, Trường Đại học khoa học, ĐH Thái Nguyên

GS Nguyễn Năng Định, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

GS Nguyễn Hữu Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội

GS Nguyễn Mạnh Đức, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Anh

PGS Đỗ Thị Hương Giang, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS Nguyễn Hoàng Hải, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS Phạm Nguyên Hải, Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS Phan Thanh Hải, Trường Đại học Quy Nhơn

GS Lê Văn Hiếu, Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Tp. HCM

GS Nguyễn Văn Hiếu, Trường Đại học Phenikaa

PGS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Trường Đại học Vinh

GS Nguyễn Đức Hòa, Viện ITIMS, Đại học Bách Khoa Hà Nội

GS Lục Huy Hoàng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

GS Thái Hoàng, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, VAST

PGS Bùi Thị Bửu Huê, Trường Đại học Cần Thơ

PGS Lê Vũ Tuấn Hùng, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp. HCM

GS Vũ Ngọc Hùng, Viện ITIMS, Đại học Bách Khoa Hà Nội

PGS Lưu Tiến Hưng, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

GS Phan Mạnh Hưởng, Đại học Nam Florida

TS Nguyễn Thanh Hường, Viện Khoa học vật liệu, VAST

GS Vũ Đình Lãm, Học viện Khoa học và Công nghệ, VAST

GS Nguyễn Hữu Lâm, Đại học Bách Khoa Hà Nội

GS Trần Đại Lâm, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, VAST

PGS Lê Văn Lịch, Viện KH và KT Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS Vũ Thị Kim Liên, Trường Đại học Duy Tân

GS Lưu Cẩm Lộc, Viện Công nghệ Hóa học, VAST

GS Nguyễn Văn Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

GS Phan Ngọc Minh, Học viện Khoa học và Công nghệ, VAST

PGS Nguyễn Hoàng Nam, Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS Trần Vũ Diễm Ngọc, Đại học Bách khoa Hà Nội

GS Hoàng Nam Nhật, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

GS Ngô Văn Nông, Nagoya University

TS Vũ Ngọc Phan, Trường Đại học Phenikaa

PGS Phạm Thanh Phong, Trường Đại học Văn Lang

PGS Trần Đình Phong, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội

PGS Trần Ngọc Quyển, Viện KH Vật liệu ứng dụng Tp.HCM

PGS Nguyễn Văn Quỳnh, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội

PGS Nguyễn Mạnh Sơn, Trường Đại học khoa học, ĐH Huế

GS Lưu Tuấn Tài, Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS Phương Đình Tâm, Trường Đại học Phenikaa

TS Đoàn Đức Chánh Tín, Viện Công nghệ Nano, ĐHQG Tp HCM

PGS Nguyễn Minh Thủy, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS Trần Quốc Tiến, Viện Khoa học vật liệu, VAST

PGS Vũ Thanh Trà, Trường Đại học Cần Thơ

PGS Bùi Nguyên Quốc Trình, Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS Nguyễn Trí Tuấn, Trường Đại học Cần Thơ

GS Lê Anh Tuấn, Trường Đại học Phenikaa

PGS Võ Thanh Tùng, Trường Đại học Huế

TS Ngô Sơn Tùng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

TS Trần Bảo Trung, Viện Khoa học vật liệu, VAST

PGS Trần Thị Thanh Vân, Trường Đại học KHTN, ĐHQG Tp. HCM

GS Lê Thành Vinh, Đại học Aix-Marseille

PGS Lâm Quang Vinh, Trường Đại học KHTN, ĐHQG Tp. HCM

TS. Phan Gia Anh Vũ, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. HCM

PGS Lê Văn Vũ, Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS Nguyễn Minh Vương, Trường Đại học Quy Nhơn

PGS Đặng Đức Vượng, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ban Thư ký

TS Vũ Ngọc Phan, Trường Đại học Phenikaa

TS Nguyễn Thanh Hường, Viện Khoa học vật liệu, VAST

PGS Đào Vĩnh Ái, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. HCM

TS Trần Hải Cát, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. HCM

TS Ngô Ngọc Hà, Trường Đại học Phenikaa

PGS Vũ Xuân Hiền, Đại học Bách Khoa Hà Nội

TS Nguyễn Duy Hùng, Đại học Bách Khoa Hà Nội

TS Bùi Xuân Khuyến, Viện Khoa học vật liệu, VAST

TS Nguyễn Đức Trung Kiên, Trường Đại học Phenikaa

TS Nguyễn Thị Lan, Đại học Bách Khoa Hà Nội

TS Lê Văn Long, Viện Khoa học vật liệu, VAST

TS Đào Thủy Nguyệt, Đại học Bách Khoa Hà Nội

PGS Nguyễn Công Tú, Đại học Bách Khoa Hà Nội

PGS Dương Anh Tuấn, Trường Đại học Phenikaa

TS Trần Mạnh Trung, Trường Đại học Phenikaa

TS Lê Thị Thảo Viễn, Trường Đại học Quy Nhơn