ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

BTC Hội nghị VLCR và KHVL toàn quốc lần thứ XIII

Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam
Tòa nhà ITIMS, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: spms2023vmrs@gmail.com
Website: http://vmrs.org.vn