Ban Thường vụ Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam khóa IV (Nhiệm kỳ 2019-2023) họp ngày 12/1/2023

Ngày 12/1/2023 Chủ tịch Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam khóa IV GS. TS. Nguyễn Đức Chiến đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ bàn về các công tác thường xuyên của Hội Khoa học Vật liệu.

     Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Hội GS. Nguyễn Đức Chiến, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký GS. Nguyễn Hoàng Lương, Phó Chủ tịch Hội GS. Lê Quốc Minh, Phó Chủ tịch GS. Đặng Mậu Chiến, Phó Chủ tịch GS. Phạm Thành Huy, Phó Chủ tịch PGS. Đoàn Đình Phương cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Thư ký.

     Sau khi nghe các PCT, ủy viên BTV và Ban Thư ký báo cáo về kết quả Hội nghị SPMS 2021, công tác chuẩn bị cho SPMS 2023, IWNA 2023 và công tác trong lĩnh vực được giao phụ trách, Chủ tịch GS. Nguyễn Đức Chiến đã tổng kết về tình hình hoạt động chung của Hội đối với các lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo, thông tin xuất bản, hội nghị hội thảo và tài chính trong thời gian gần đây. Ban Thường vụ Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam đã thống nhất một số nội dung, phân công công việc trong triển khai tổ chức Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 13 (SPMS 2023), giao Ban Thư ký nhanh chóng hoàn thiện các công tác hậu cần của SPMS 2021 để báo cáo BTV trong kỳ họp tới.