Ban Thường vụ Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam khóa IV (Nhiệm kỳ 2019-2023) họp ngày 08/06/2023

Ngày 08/06/2023 Chủ tịch Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam khóa IV GS. TS. Nguyễn Đức Chiến đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ bàn về các công tác thường xuyên của Hội Khoa học Vật liệu.

     Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Hội GS. Nguyễn Đức Chiến, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký GS. Nguyễn Hoàng Lương, Phó Chủ tịch Hội GS. Lê Quốc Minh, Phó Chủ tịch GS. Đặng Mậu Chiến, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Thư ký.

     Tại cuộc họp, Ban Thường vụ đã nghe Ban Thư ký báo cáo về công tác tổng kết Hội nghị SPMS 2021, công tác chuẩn bị cho SPMS 2023. Ban Thường vụ cũng nghe PCT GS. TS. Đặng Mậu Chiến thông tin về công tác tổ chức Hội nghị IWNA 2023. Chủ tịch GS. Nguyễn Đức Chiến đã tổng kết về tình hình hoạt động chung của Hội đối với các lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo, thông tin xuất bản, hội nghị hội thảo và tài chính trong thời gian gần đây. Ban Thường vụ đã trao đổi và thống nhất một số nội dung trong công tác tổ chức SPMS 2023, về giải thưởng cho dành cho nhà khoa học trẻ của Hội Khoa học vật liệu, công tác chuẩn bị cho ĐH Hội KHVLVN nhiệm kỳ 2023-2028 và một số công tác khác. Ban Thường vụ cũng phân công công việc cho một số đồng chí Ủy viên và giao Ban Thư ký đẩy nhanh công tác tổ chức SPMS 2023 để báo cáo BTV trong kỳ họp tới.