Tuyển tập các bài báo Hội nghị SPMS 2017 - Quyển 2

BÌA TUYỂN TẬP SPMS 2017 - QUYỂN 2

TRANG LÓT - LỜI NÓI ĐẦU

MỤC LỤC

INDEX

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU THUỘC TÍNH QUANG ĐIỆN HÓA CỦA VẬT LIỆU CdS/ZnO CẤU TRÚC NANO PHÂN NHÁNH BA CHIỀUHoàng Nhật Hiếu, Nguyễn Minh Vương, Nguyễn Văn Nghĩa và Đoàn Minh Thủy  456

CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH PHÁT QUANG CỦA VẬT LIỆU DẠNG KHỐI SiO2 – SnO2 ĐỒNG PHA TẠP ION ĐẤT HIẾM Er3+ VÀ Yb3+Cao Thị Mỹ Dung, Vũ Hương Giang, Nguyễn Thị Vân Quỳnh, Trần Thị Thanh Vân  461

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LẮNG ĐỌNG LÊN CẤU TRÚC,  TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN CỦA MÀNG HẤP THỤ Cu(In,Al)S2Trần Thanh Thái, Võ Thị Thanh Tuyền, Huỳnh Đức Hoàn, Lưu Thị Lan Anh  465

MODELING OF DIRECT BAND-TO-BAND TUNNELING IN ONE-SIDED P/N JUNCTIONS BASED ON KANE’S MODELNguyen Dang Chien, Luu The Vinh, Hoang Sy Duc  469

CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO ĐẶC TRƯNG MỘT SỐ LINH KIỆN BÁN DẪN PHỤC VỤ TRONG HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY,  Trần Đức Huy, Lê Việt Cường, Trần Văn Hiệp, Nguyễn Đăng Cơ, Nguyễn Ngọc Huyền, Bùi Đình Tú  473

ĐẶC TRƯNG PHÁT QUANG CỦA VẬT LIỆU Ca2Al2SiO7 PHA TẠP ION ĐẤT HIẾMNguyễn Mạnh Sơn, Đỗ Thanh Tiến, Trần Thương Thiên, Nguyễn Thị Quy  476

THE EFFECT OF DEPOSITED TEMPERATURE ON STRUCTURAL, OPTICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF p-TYPE NITROGEN DOPED Cu2O THIN FILMSNguyen Huu Ke, Luong Xuan Toan Nguyen, Kieu Loan Phan Thi, Dao Anh Tuan, Cao Vinh Tran, Le Vu Tuan Hung  480

ZnO HIERARCHICAL STRUCTURES FOR GAS SENSOR APPLICATIONLe Hong Than, Doan Minh Thuy, Hoang Nhat HieuNguyen Van NghiaNguyen Minh Vuong  484

HEXAGONNALLY CLOSE-PACKED MONOLAYER OF SILICA NANOSPHERES FABRICATED BY ONE-STEP SPIN-COATING WITH INFRARED IRRADIATIONMinh Nguyen Van, Dung Nguyen Huu, Lien Nghiem Thi Ha, Hung Vu Ngoc and Hoang Chu Manh  488

TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU NGHIỀN CƠ  ZnO:Ge KẾT HỢP VỚI XỬ LÝ NHIỆTCao Xuân ThắngVũ Thị Ngọc Minh, Tống Thị Hảo Tâm, Hoàng Như Vân, Phạm Hùng Vượng  492

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP POLYPYRROLE TỪ PHA HƠI CHO NHẠY KHÍ NH3 TẠI NHIỆT ĐỘ PHÒNG,  Hoàng Thị Hiến, Nguyễn Tất Thắng, Chu Văn Tuấn,Bùi Hà Trung, Trần Viết Thứ, Đỗ Thị Anh Thư, Hồ Trường Giang, Trần Trung  496

KHẢO SÁT TÍNH CHẤT QUANG VÀ QUANG XÚC TÁC CỦA HẠT NANO ZrO2 PHA TẠP LaPhạm Văn Huấn, Bùi Thị Hoàn, Hoàng Như Vân, Phương Đình Tâm, Nguyễn Ngọc Trung, Phạm Hùng Vượng  499

TÍNH CHẤT NHẠY KHÍ NH3 TẠI NHIỆT ĐỘ PHÒNG CỦA POLYANILINE VÀ POLYPYRROLE ĐƯỢC TỔNG HỢP TỪ PHA HƠIHoàng Thị Hiến, Phan Thế Dương, Trần Viết Thứ, Đỗ Thị Anh Thư, Giang Hồng Thái, Hồ Trường Giang, Trần Trung, Chu Văn Tuấn  505

ROOM TEMPERATURE GAS SENSOR BASED ON POLYANILINE- CARBON NANOTUBES (PANI/CNTs) NANOCOMPOSITE FOR AMMONIA DETECTIONVõ Thanh Được, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Văn Hiếu  508

INFLUENCE OF INCIDENT LIGHT ON OPTICAL CHARACTERISTICS OF THE NANOPARTICLE-BASED NANO-ANTENNA , Nguyen Ngoc Son, Vu Thi Ngoc Thuy, and Chu Manh Hoang  512

DEPENDENCE OF AIR DAMPING IN MICROCANTILEVER RESONATORSLe Van Tam, Dang Van Hieu, Nguyen Duy Vy, Vu Ngoc Hung and Chu Manh Hoang  515

CHẾ TẠO HẠT NANO VÀNG VÀ KHẢO SÁT TÍNH XÚC TÁC MỌC DÂY NANO TINH THỂ QUANG ZnOTrần Thị Thanh, Phạm Văn Huấn, Bùi Thị Hoàn, Phương Đình TâmPhạm Hùng Vượng  519

CẤU TRÚC PHA VÀ ĐẶC TRƯNG SẮT ĐIỆN CỦA MÀNG MỎNG Ba(Ti0.9Zr0.1)O3 CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GELVũ Thu Hiền, Tô Thanh LoanNguyễn Đức Minh và Vũ Ngọc Hùng  523

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT CỦA MÀNG MỎNG LiTaO3, Vũ Thu Hiền, Nguyễn Đức Minh và Vũ Ngọc Hùng  527

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU HA-Sr:Eu2+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦAHoàng Như Vân, Phạm Văn Huấn, Bùi Thị Hoàn, Phương Đình Tâm, Nguyễn Thị Khôi, Phạm Hùng Vượng  531

XÁC ĐỊNH TỈ PHẦN CỦA CÁC PHA TRONG MẪU BỘT NANO TIO2 BẰNG PHÂN TÍCH GIẢN ĐỒ NHIỄU XẠ TIA XPhạm Thị Tươi và Ngô Ngọc Hoa  535

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA MÀNG THUẦN LỚP VÀ DỊ LỚP ZnO PHA TẠP Al/Ga SỬ DỤNG DUNG DỊCH TỔNG HỢP BẰNG PHẢN ỨNG SOL-GELVũ Viết Doanh, Lê Hải Đăng, Nguyễn Trọng Tĩnh, Lý Sinh Tuyến, Trịnh Quang Thông  539

CHẾ TẠO VẬT LIỆU HỢP CHẤT OXIT KIM LOẠI CÓ HỆ SỐ NHIỆT ĐIỆN TRỞ CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠĐồng Sĩ Thành, Ngô Văn Lập, Nguyễn Xuân Phương, Vũ Hoàng Việt, Đinh Thúy Hiền, Trần Thị Hà, Nguyễn Trần Thuật 544

TỔNG HỢP VÀ ĂN MÒN MÀNG MỎNG SiNx ỨNG DỤNG TRONG CHẾ TẠO CÁC LINH KIỆN VI CƠ ĐIỆN TỬĐồng Sĩ Thành, Đinh Thúy Hiền, Đặng Hữu Tùng, Nguyễn Trần Thuật 548

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CẢM BIẾN KHÍ NO2 VÀ H2S TRÊN CƠ SỞ DÂY NANO ZnO MỌC TRỰC TIẾP LÊN ĐIỆN CỰCĐỗ Đăng Trung, Khúc Quang Trung, Lê Thị Hồng Hiệp, Nguyễn Thị Thu Hằng, Hoàng Xuân Thanh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Đức Hòa,  Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Văn Hiếu  552

TỔNG HỢP VÀ ĐIỀU KHIỂN HÌNH THÁI BỀ NGOÀI ĐƠN TINH THỂ LAI CƠ KIM HALOGEN PEROVSKITE CHO ỨNG DỤNG QUANG ĐIỆN TỬNguyễn Trần Thuật, An Ngọc Mai, Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Văn Đạt, Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Đức Long, Hoàng Chí Hiếu, Lưu Mạnh Quỳnh, Phạm Thị Thu Trang, Trương Thanh Tú và Nguyễn Hoàng Hải 556

TÍNH CHẤT QUANG CỦA BỘT HUỲNH QUANG KHÔNG ĐẤT HIẾM BaMgAl10-2x:xMn4+,xMg2+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL ỨNG DỤNG TRONG CHẾ TẠO LED TRẮNG ẤMTrần Thị Kim Nguyệt, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Quang,  Nguyễn Tư, Phạm Thành Huy  560

CƠ CHẾ MỌC VÀ ĐẶC TÍNH CỦA DÂY NANO OXIT THIẾC CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮNG ĐỌNG HÓA HỌC PHA HƠINguyễn Minh Hiếu, Phạm Đức Thành, Mai Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Hải 565

Au-CATALYZED GROWTH OF In2O3 NANOWIRES BY THERMAL EVAPORATION AND THEIR GAS SENSING PROPERTIESDang Ngoc Son, Nguyen Van Duy, Le Xuan Thanh, Nguyen Duc Hoa  569

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐÈN LED TẢN NHIỆT BẰNG CHẤT LỎNG DỰA TRÊN CƠ CHẾ CHUYỂN PHA VÀ TỰ ĐỐI LƯUBùi Hùng Thắng, Nguyễn Hữu Hồng, Phan Ngọc Minh  573

FABRICATION OF SINGLE CRYSTAL SILICON NANOWIRES BASED ON SHADOW MASK TECHNIQUETrieu Quang Tuan, Le Van Tam, Nguyen Van Minh, Nguyen Huu Dung, Vu Ngoc Hung and Chu Manh Hoang  577

THIẾT KẾ MÔ PHỎNG HỘP HẤP THỤ THÀNH ĐA LỚP ỨNG DỤNG TRONG CẢM BIẾN ẢNH HỒNG NGOẠI NHIỆTLý Công Thành, Nguyễn Quang Quân, Ngô Văn Lập, Đồng Sĩ Thành, Trần Ngọc Lân, và Nguyễn Trần Thuật 580

SYNTHESIS OF CuO NANOPLATES ON Cu FOIL IN ALKALINE SOLUTIONVu Xuan Hien, Dang Tuan Son, Nguyen Thanh Nghi, Luong Huu Phuoc, Cao Tien Khoa, Dang Duc Vuong, Nguyen Duc Chien  584

KHẢO SÁT TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP ZnO-SnO2 CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGHIỀN BI HÀNH TINH NĂNG LƯỢNG CAOL.T.T. Viễn, N.V. Quang, N. Tư, N.T. Tuấn, N.T Khôi và P.T. Huy  588

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU Zn2SiO4 KHÔNG PHA TẠP VÀ PHA TẠP Mn2+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGHIỀN BI HÀNH TINH NĂNG LƯỢNG CAOL.T.T. Viễn, T.T. Phương, N. Tư, N.T Tuấn, N.T Khôi và P.T. Huy  594

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÔXI HÓA NHIỆT VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH NHẠY KHÍ CỦA TẤM NANO SẮT ÔXÍTNguyễn Thanh Nghị, Ngô Trung Kiên, Nguyễn Ngọc Tú, Vũ Xuân Hiền, Đặng Đức Vượng, Nguyễn Đức Chiến  599

VẬT LIỆU NHIỆT ĐIỆN: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNGDương Anh Tuấn, Nguyễn Đình Lãm, Nguyễn Mạnh Nghĩa, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Cao Khang, 603

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ ĐO GLUCOSE CẦM TAYĐinh Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thủy, Phương Đình Tâm   609

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ NỒNG ĐỘ PHA TẠP Eu3+ ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU AlPO4:Eu3+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦAN.V. Quang, N. Tư, P.T.L. Hương, T.T.H. Tâm, N.L. Thi, N.T. Tuấn, Đ.Q. Trung, L.T.T. Viễn, N.D. Hùng,  P.T. Huy  613

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA BỘT HUỲNH QUANG ZnO PHA TẠP Mn BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA KẾT HỢP VỚI KHUẾCH TÁN NHIỆTLê Thị Thúy, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Trí Tuấn, Phạm Thành Huy  617

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA BỘT HUỲNH QUANG ZnAl2O4 ĐỒNG PHA TẠP Cu2+, Mn4+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦANguyễn Thị Hằng, Đỗ Quang Trung, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Du, Lê Tiến Hà, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Tư, Phạm Thành Huy  623

KHÍ ĐỘNG HỌC CỦA TURBINE ĐIỆN GIÓ KIỂU ĐỨNG CÔNG SUẤT 2 kWNguyễn Xuân Trường, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Văn Vượng  629

CẢM BIẾN SINH HỌC ĐIỆN HÓA TRÊN CƠ SỞ ĐIỆN CỰC IN LƯỚI (SPE) BIẾN TÍNH VẬT LIỆU NANO ĐỂ PHÁT HIỆN NHANH TÁC NHÂN GÂY BỆNHVũ Quang Khuê, Ngô Xuân Đinh, Lê Anh TuấnVũ Ngọc Phan, Trần Quang Huy  634

TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT VẬT LIỆU PLASTERBOARD TỪ PET PHẾ THẢI VÀ TRO BAYHoàng Thị Đông Quỳ  639

TỔNG HỢP VẬT LIỆU PHÁT QUANG DÙNG TRONG ĐÈN CHIẾU SÁNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAOLê Ngọc Liêm, Lê Văn Thanh Sơn  643

CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA CỦA ĐIỆN CỰC Fe2O3 TRONG DUNG DỊCH KIỀMVũ Mạnh Thuần, Phạm Thị Thủy Triều, Nguyễn Thị Tiên, Doãn Hà Thắng, Bùi Thị Hằng  648

TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG ĐIỆN HÓA CỦA NANO Fe2OỨNG DỤNG LÀM ĐIỆN CỰC ÂM CHO PIN SẮT-KHÍPhạm Thị Thủy Triều, Trịnh Tuấn Anh, Doãn Hà Thắng, Bùi Thị Hằng  652

TỔNG HỢP TỔ HỢP NANO rGO/WO3 CHO ỨNG DỤNG QUANG XÚC TÁC PHÂN HỦY XANH METHYLENĐỗ Quang Đạt, Lâm Văn Năng, Nguyễn Đức Hòa, Hà Thị Hương  656

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VÀ KHẢ NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU Bi2WO6 PHA TẠP GdMai Thị Thu, Nguyễn Đăng Phú, Lục Huy Hoàng  660

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CÁC ĐẾ SERS TRÊN CƠ SỞ SILIC XỐP VÀ HẠT NANO VÀNG NHẰM ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH RHODAMINE BĐặng Hữu Tùng, Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Duy Thiện, Nguyễn Ngọc Long, Lê Văn Vũ  664

ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU ỨNG PHI NHIỆT TỪ BỨC XẠ VI BA NGOÀI MÔI TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LÊN CƠ THỂTrịnh Ngọc Hiến, Mai Hữu Thuấn  669

TỔNG HỢP MÀNG MỎNG DẪN ĐIỆN TRONG SUỐT TRÊN CƠ SỞ VẬT LIỆU ỐNG NANÔ CÁC BON HAI TƯỜNG (DWCNTs)Phạm Văn Trình, Lê Thị Thu Hương, Cao Thị Thanh, Phạm Duy Long, Nguyễn Văn Chúc  673

NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ Fe3+ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU TỔ HỢP CuO-Fe2O3-MgO TRÊN NỀN TẤM NANO GRAPHENNguyễn Thị Hoài Phương  677

KHẢO SÁT VAI TRÒ CỦA ZnO TRONG QUANG XÚC TÁC XANH METHYLENBùi Hồng Vân, Phạm Văn Bền, Trần Minh Thi, Nguyễn Thi Thu Hiền, Đỗ Bich Thúy, Ngô Gia Long, Trần Trọng Đức  681

TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN HÓA TÁCH NƯỚC CỦA ĐIỆN CỰC TiO2/CdS CẤU TRÚC SỢI NANONguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Minh Vương, Hoàng Nhật Hiếu, Đoàn Minh Thủy  686

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG CỦA OLIGOCHITOSAN TRÊN CÂY ỚT (Capsicum frutescens L.)Nguyễn Ngọc Thủy, Đoàn Thị Thu Thảo, Hoàng Thị Đông Quỳ, Nguyễn Quốc Hiến  690

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ XANH METHYLENE CỦA HỢP CHẤT ZrO2 PHA TẠP CACBONBùi Thị Hoàn, Phạm Văn Huấn, Hoàng Như Vân, Vũ Anh Tuấn, Phương Đình Tâm,Phạm Hùng Vượng  694

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ CÁC TÍNH CHẤT CỦA DÂY NANO PHÁT QUANG CHỨA ĐẤT HIẾM GdPO4 PHA TẠP Eu3+Phạm Thị Liên, Nguyễn Thanh Hường, Lê Quốc Minh  698

PREPARATION OF Fe3O4 BASED DRUG DELIVERY NANOSYSTEM LOADING OXYTETRACYCLINENguyen Thi Quy, Do Hai Doan, Ha Phuong Thu, Nguyen Hoai Nam   702

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CÁC NGUỒN VI NĂNG LƯỢNG VĨNH CỬU DỰA TRÊN VẬT LIỆU FePtLê Việt Cường, Nguyễn Doãn Thành, Bùi Đình Tú, Nguyễn Thị Minh Hồng, Quách Duy Trường, Phạm Đức Thắng  707

MÔ PHỎNG, TÍNH TOÁN ĐỘ DÀY TỐI ƯU CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP CẤU TRÚC NANO HẤP THỤ NĂNG LƯỢNG SÓNG ĐIỆN TỪNguyễn Đăng Cơ, Trần Văn Hiệp, Trần Đức Huy, Đồng Quốc Việt, Lê Việt Cường, Phạm Đức Thắng, Bùi Đình Tú  710

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MẠCH GIÁM SÁT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG LED DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆPTrần Văn Hiệp, Nguyễn Đăng Cơ, Trần Đức Huy, Lê Việt Cường, Phạm Đức Thắng, Bùi Đình Tú  714

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ NĂNG LƯỢNG SÓNG ĐIỆN TỪ CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP CHỨA HẠT NANO Fe3O4Nguyễn Đăng Cơ, Nguyễn Văn Duy, Đồng Quốc Việt, Nguyễn Thị Minh Hồng, Lê Việt Cường, Phạm Đức Thắng, Bùi Đình Tú  718

NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU QUANG XÚC TÁC Bi2WO6:Ag CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI SÓNG-THỦY NHIỆTTrần Thị Kim Dung, Nguyễn Đăng Phú, Lục Huy Hoàng  723

CHẾ TẠO BỀ MẶT SIÊU KỴ NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẠO VI CẤU TRÚC PHÂN TẦNG ỨNG DỤNG TRONG KÊNH DẪN SÁNGHồ Đức Quân, Nguyễn Quang Quân, Hoàng Chí Hiếu, Nguyễn Trần Thuật và Nguyễn Hoàng Hải 727

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THẤU KÍNH RẮN ỨNG DỤNG TRONG THU NHẬN ÁNH SÁNG MẶT TRỜINguyễn Quang Quân, Hồ Đức Quân, Hoàng Chí Hiếu, Nguyễn Trần Thuật, Nguyễn Hoàng Hải 731

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO NANO CURCUMIN DẠNG GEL TỪ TINH NGHỆ VÀNG VIỆT NAMPhan Thị Thủy, Nguyễn Thị Mai Hương, Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Trọng Tĩnh, Nguyễn Thanh Bình  735

TỔNG HỢP VẬT LIỆU VO2 PHA TẠP Zn BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆTNguyễn Thế Mạnh, Lê Ngọc Minh, Phạm Văn Huấn, Phương Đình Tâm, Phạm Hùng Vượng  739

VAI TRÒ CỦA HẠT NANO VÀNG TRONG CÔNG NGHỆ POLYME IN PHÂN TỬ ỨNG DỤNG CHẾ TẠO CẢM BIẾN PHÁT HIỆN CHLORAMPHENICOLPhí Văn Toàn, Nguyễn Quốc Hảo và Trương Thị Ngọc Liên  743

MULTI-SHAPE SILVER NANOPARTICLES SYNTHESIZED BY PHOTOINDUCED METHOD UNDER THE IRRADIATION OF GREEN LEDNguyen Thi Bich Ngoc, Nguyen Thi Thai An, Nguyen Thi Hang Nga, Nguyen Trong Nghia, Nguyen Xuân Au, Vu Van Son, Tran Hong Nhung  747

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÁN XẠ RAMAN NGHIÊN CỨU DƯỢC CHẤT PARACETAMOLLuu Thi Lan Anh, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Văn Trung, Võ Thạch Sơn, và Nguyễn Ngọc Trung  752

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ NHIỆT MẶT TRỜI CỦA CHẤT LỎNG NỀN ETHYLENE GLYCOL CHỨA THÀNH PHẦN CNTsNguyễn Trọng Tâm, Bùi Hùng Thắng, Phan Ngọc Minh  756

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ NIOSOME LÀM HỆ MANG THUỐC NANO ỨNG DỤNG CHO INDOMETHACINELê Thị Hiên, Lương Hồng Nhung, Nguyễn Thị Yến, Tưởng Văn Thuấn, Trần Thị Hải Yến  760

TỔNG HỢP, CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU KHUNG CƠ KIM Ln-MOFLâm Thị Kiều Giang, Đinh Mạnh Tiến, Nguyễn Vũ, Vũ Đức Chính, Nguyễn Thanh Bình và Lê Quốc Minh  764

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO TỔ HỢP CÓ CẤU TRÚC LÕI VỎ Fe3O4@C BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT MỘT BƯỚC VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ ION AS(V) TRONG NƯỚCPhạm Thị Lan Hương, Trần Văn Hoan, Phạm Thanh Hùng, Lê Thành Huy, Nguyễn Xuân Sáng, Vũ Ngọc Phan và Lê Anh Tuấn  769

CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO LAI Fe3O4-Ag VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG VI KHUẨN KLEBSIELLA PNEUMONIAEVũ Thị Trang, Lê Thị Tâm, Trần Quang Huy, Nguyễn Văn Quy,Lê Anh Tuấn, Vũ Ngọc Phan  774

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP HẠT NANO ZnO CHẤM LƯỢNG TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓAHà Thanh Hiệp, Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Minh Vương, Lưu Thị Nhạn, Dương Thanh Tùng  778

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ THIẾT BỊ ĐIỆN NÃO ĐỒNguyễn Thị Thủy  782

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA HẠT NANO NiFe2O4 CHẾ TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA, Ông Văn Hoàng, Lê Anh Tuấn, Trần Trọng An  786

CHẾ TẠO THANH ZnO TRÊN ĐẾ Si BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG CÁC MÀNG LỌCÔng Văn Hoàng, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Khôi, Lê Anh Tuấn, Trần Trọng An  789

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG DIỆT KHUẨN CỦA DUNG DỊCH NANO BẠC Ở CÁC NỒNG ĐỘ KHÁC NHAU LÊN VI KHUẨN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS, Lâm Hồng Phương, Trương Thị Thu An, Nguyễn Chí Thanh, Đặng Thị Mỹ Dung, Đoàn Đức Chánh Tín, Đặng Mậu Chiến  793

HIỆU ỨNG NHIỆT ĐIỆN TRÊN VẬT LIỆU BÁN DẪN N-TYPE TẠO THÀNH TỪ THAY THẾ Pb TRONG BISMUTH TELLURIDETrần Văn Quảng, Nguyễn Thị Hòa, và Đoàn Thị Thúy Phượng  798

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ NHIỆT LÊN ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU Cu(Zn,Sn)Se2Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Anh Tuân, Trần Đức Huy, Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Hữu Dũng, Đặng Việt Anh Dũng, Nguyễn Duy Cường  802

KHẢO SÁT TÍNH CHẤT VÀ TƯƠNG TÁC MA SÁT ĐIỆN GIỮA SỢI NANO POLYVYNYL CLORUA VÀ NHÔM, Phan Hải, Phạm Đức Thắng, Đỗ Thị Hương Giang, Kim Hyung Kook, Hwang Yoon-Hwae, Hong Suck Won, Nguyễn Hữu Đức  806

INVESTIGATION ON PEROXIDASE-LIKE CATALYTIC ACTIVITY OF FeOOH/GRAPHENE QUANTUM DOTS NANOCOMPOSITEHoang V. Tran, Tuan N. Nguyen, Nghia D. Nguyen, Chinh D. Huynh  809

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ TỚI QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP HẠT NANO Ag SỬ DỤNG AXÍT CITRIC LÀM CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶTHồ Minh Sáng, Hoàng Trung Anh, Nguyễn Thị Hiền, Cao Xuân Trường, Nguyễn Hữu Lâm, Lưu Thị Lan Anh, Nguyễn Công Tú  813

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA HẠT NANO PtNguyễn Tiến Khí, Vũ Đình Ngọ, Nguyễn Thị Kim   817

INFLUENCE OF INTRINSIC DEFECTS ON OPTICAL PROPERTIES OF RARE EARTH DOPED TELLURITE GLASSESTran Thi Hong, Vu Xuan Quang  821

EFFECT OF SINTERED TEMPERATURE ON PHYSICAL PROPERTIES OF BNKT-BSFO CERAMICSLe Tran Uyen Tu, Nguyễn Trường Thọ  825

ẢNH HƯỞNG CỦA CuO ĐẾN NHIỆT ĐỘ THIÊU KẾT VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA HỆ GỐM KHÔNG CHÌ 0.96(K0.5Na0.5)NbO3 – 0.04LiNbO3Phan Đình Giớ, Huỳnh Quang Việt 828

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DÂY NANO BẠC TRONG VẬT LIỆU TỔ HỢP P3HT/GO NHẠY KHÍ NH3Lâm Minh Long, Hoàng Thị Thu, Trần Quang Trung, Nguyễn Năng Định  833

SO SÁNH KHẢ NĂNG NHẠY KHÍ NH3 CỦA MÀNG TỔ HỢP PEDOT:PSS/GO/CNT VÀ P3HT/GO/CNTLâm Minh Long, Hoàng Thị Thu, Trần Quang Trung, Nguyễn Năng Định  837

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, VI CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU NANO TiO2 PHA TẠP Ag, Lê Đại Vương, Nguyễn Trung Dương, Đặng Anh Tuấn, Võ Thị Thanh Kiều, Nguyễn Thị Hồng Yến, Đặng Thị Phương Thảo, Đặng Thị Bé, Lê Xuân Tiến, Trần Thị Thi 841

EXTRACTION AND CHARACTERIZATION OF CELLULOSE NANOCRYSTALS FROM VIETNAMESE NYPA FRUTICANS TREESNang An Vu, Chi Nhan Thuc Ha, Van Hieu Le  845

XÁC ĐỊNH LUẬT ỨNG XỬ CỦA KẼM ĐƠN TINH THỂ BỞI MÔ HÌNH TINH THỂ DẺONguyễn Lương Thiện, Vũ Lâm Đông, Phạm Đức Chính, Đỗ Hải Quân  851

NGHIÊN CỨU KEM TẢN NHIỆT NỀN SILICON CHỨA THÀNH PHẦN GRAPHENEMai Thị Phượng, Bùi Hùng Thắng, Phạm Văn Trình, Phan Ngọc Hồng, Phan Ngọc Minh  855

CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT VẬT LIỆU TỔ HỢP NỀN BITUMEN CHỨA THÀNH PHẦN ỐNG CÁCBON NANÔTrương Công Định, Nguyễn Trọng Tâm, Bùi Hùng Thắng, Phan Ngọc Minh  859

SYNTHESIS OF THE TiAlVN COATING DEPOSITED BY MAGNETRON SPUTTERING USING A SINGLE TARGETVan Duong Luong, Doan Dinh Phuong, Nguyen Quang Huan, Do Thi Nhung, Phan Ngoc Minh, Kyoung Il Moon  863

Đặc tính pha và  áp điện của  gốm PZT pha tạp La, Sr, Mn, Sb PLSZT-PMS: Pb0.94La0.01Sr0.05[0.97Zr0.53Ti0.47]O3-0.03Mn1/2Sb2/3Lê Trọng Dũng, Trần Tiến Phức,  Trương Văn Chương  868

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG SỢI XENLULO AXETAT BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAY ĐIỆNĐỗ Phương Anh, Trương Văn Chương  871

REINVESTIGATION EFFECT OF SINTERED TEMPERATURE ON THE THERMOELECTRIC PROPERTIES OF CuAlO2 CERAMICSDung Thi Hoai Trang, Le Tran Uyen Tu, Vo Thanh Tung, Le Thi Lien Phuong, Le Thi Thu Huong, Nguyen Trong Tinh  875

THERMOELECTRIC PROPERTIES OF SrTiO3 CERAMICSLe Tran Uyen Tu, Hoang Ngoc An, Vo Thanh Tung, Le Thi Thu Huong, Nguyen Trong Tinh  879

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘT Bi4Ti3O12 CÓ HẠT DẠNG TẤM BẰNG PHƯƠNG PHÁP MUỐI NÓNG CHẢYTrần Duy Cẩn, Phan Đình Giớ  882

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA HỆ GỐM KHÔNG CHÌ (1-x)Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 -x(Bi0.88Nd0.12)FeO3Trần Văn Tỵ,Nguyễn Trường Thọ  886

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN THIÊU KẾT ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU Ti XỐP CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LUYỆN KIM BỘTNguyễn Văn Luân, Đoàn Đình Phương, Nguyễn Văn Tích, Lê Danh Chung, Trần Bảo Trung  889

TÍNH TOÁN THAM SỐ RACAH B CHO CÁC ION KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP PHA TẠP TRONG ALUMINATE VÀ SILICATELê Ngọc Liêm, Nguyễn Mạnh Sơn  893

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU GRAPHENE ĐA LỚP, ỨNG DỤNG TRONG POLYMER COMPOSITE DẪN ĐIỆNNguyễn Đình Dũng, Nguyễn Trọng Tĩnh, Nguyễn Vũ Giang, Mai Đức Huynh, Nguyễn Thanh Bình  899

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CẢI THIỆN TÍNH CHỐNG ĂN MÒN VÀ MÀI MÒN CỦA MÀNG ZrN PHỦ BẢO VỆ CHO THÉP SKD11Trịnh Văn Trung, Phan Đăng Duy, Phạm Hồng Tuấn, Nguyễn Thành Hợp, Nguyễn Văn Thành, Vũ Văn Khánh  903

INFLUENCE OF VACANCY ON THERMODYNAMIC PROPERTIES OF INTERSTITIAL ALLOY FeSi WITH BCC STRUCTURE UNDER PRESSURENguyen Quang Hoc and Le Hong Viet 907

STUDY ON ELASTIC DEFORMATION OF INTERSTITIAL ALLOY AB WITH BCC STRUCTURE UNDER PRESSURENguyen Quang Hoc and Nguyen Duc Hien  911