Tuyển tập các bài báo Hội nghị SPMS 2017 - Quyển 1

BÌA TUYỂN TẬP SPMS 2017 - QUYỂN 1

TRANG LÓT - LỜI NÓI ĐẦU

MỤC LỤC

INDEX

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO NAM CHÂM THIÊU KẾT Nd-Fe-B, Nguyễn Huy Dân Phạm Thị Thanh, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Mẫu Lâm, Dương Đình Thắng, Nguyễn Huy Ngọc và Lưu Tiến Hưng  1

XÁC ĐỊNH TỪ ĐỘ TỰ PHÁT VÀ CÁC THAM SỐ TỚI HẠN TRONG VẬT LIỆU La0,7Sr0,3MnOBẰNG BIẾN THIÊN ENTROPY TỪLê Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Đình Khoa, Đoàn Minh Thủy, Lê Viết Báu, Tạ Ngọc Bách, Phạm Thanh Phong  5

ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC ĐẾN ĐẶC TRƯNG I-V CỦA MỘT SỐ FERIT SPINEL PHA TẠP ĐẤT HIẾM CÓ KÍCH THƯỚC NANOMETLương Ngọc Anh, Nguyễn Phúc Dương, Phạm Thị Thanh Hoa  9

ẢNH HƯỞNG CỦA PHA TẠP Zn LÊN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA PEROVSKITE KÉP Sr2FeMoO6Lê Đức Hiền, Đào Thị Thủy Nguyệt, Tô Thanh Loan, Nguyễn Phúc Dương, Lương Ngọc Anh, Tạ Văn Khoa  13

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HẠT NANO CoP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA SIÊU ÂMĐỗ Quang Ngọc, Hoàng Kim Kiệt, Hoàng Thị Nụ, Nguyễn Duy Thiện, Đỗ Thị Hương Giang, Nguyễn Minh Hoàng, Lê Tuấn Tú  17

NGHIÊN CỨU HÓA TRỊ VÀ CẤU TRÚC CỦA HẠT NANO TỪ FeXOY TRONG CHẤT LỎNG TỪHoàng Mạnh Chung, Tô Thanh Loan, Nguyễn Kim Thanh  21

HIỆU ỨNG THAY THẾ Sn LÊN CẤU TRÚC VÀ TỪ TÍNH CỦA CÁC HẠT NANO GANET YTRIVũ Thị Hoài Hương, ĐàoThị Thủy Nguyệt, Lương Ngọc Anh  25

PROPERTIES OF HIGH MAGNETIZATION FeCo NANOMATERIALS SYNTHESISED BY CHEMICAL METHODNguyen Mau Lam, Tran Thi Thuy, Tran Minh Thi, Le Thi Hong Hai, Pham Thi Thanh, Nguyen Huy Dan  29

NGHIÊN CỨU PHA GRIFFITHS TRONG VẬT LIỆU NANO La0,75Ca0,25MnO3Lê Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Đình Tuân, Đoàn Minh Thủy, Phạm Thanh Phong  34

VẬT LIỆU BIẾN HÓA HẤP THỤ SÓNG ĐIỆN TỪ DỰA TRÊN HIỆU ỨNG TRONG SUỐT CẢM ỨNG ĐIỆN TỪĐặng Hồng Lưu, Bùi Sơn Tùng, Trịnh Thị Giang, Phạm Thế Linh, Nguyễn Văn Cường, Trần Mạnh Cường, Bùi Xuân Khuyến, Lê Đắc Tuyên, Vũ Đình Lãm   38

Broadband negative refractive index metamaterial in the GHz regimeTrinh Thi Giang, Vu Dinh Qui, Le Dinh Hai, Nguyen Van Cuong, Nguyen Minh Nguyet, Le Dac Tuyen, Vu Dinh Lam   42

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC TINH THỂ VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA CÁC HỢP CHẤT La0,8R0,2(Fe0,88Si0,12)13 (với R = Y, Sm, Tb và Yb)Vương Văn Hiệp, Lê Minh Đức, Hoàng Nam Nhật và Đỗ Thị Kim Anh  47

NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO CẢM BIẾN TỪ DỰA TRÊN HIỆU ỨNG HALL PHẲNG (PHE)Lê Khắc Quynh,  Nguyễn Xuân Toàn, Bùi Đình Tú, Trần Tiến Dũng, Đỗ Thị Hương Giang, Nguyễn Hữu Đức  51

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN HẠT NANO TỪ TÍNH CỦA BĂNG TỪ NỀN Co TRONG DẢI TẦN SỐ CAOĐào Sơn Lâm, Phan Mạnh Hưởng, Ngô Thu Hương  56

NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƯỚNG CHẾ TẠO CẢM BIẾN TỪ TIẾN TIẾN PHÁT HIỆN TỪ TRƯỜNG YẾU SỬ DỤNG DÂY TỪ NỀN CoĐào Sơn Lâm, Ngô Thu Hương, Phan Mạnh Hưởng  60

NGHIÊN CỨU SO SÁNH CÔNG SUẤT TỔN HAO RIÊNG XÁC ĐỊNH BỞI ĐƯỜNG CONG TỪ TRỄ TRONG TỪ TRƯỜNG XOAY CHỀU VÀ LÝ THUYẾT ĐÁP ỨNG TUYẾN TÍNHPhạm Hồng Nam, Nguyễn Thị Thảo Ngân, Đỗ Hùng Mạnh,Lê Trọng Lư, Phan Mạnh Hưởng, Phạm Thanh Phong, Nguyễn Xuân Phúc  64

VISIBLE METAMATERIAL ABSORBER WITH HEXAGONAL STRUCTUREDang Hong Luu, Pham The Linh, Nguyen Van Cuong, Tran Manh Cuong, Vu Dinh Lam, and Le Dac Tuyen  68

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỆ VẬT LIỆU (La0,5Nd0,5)1-xSrxMnO3, Nguyễn Thị Mỹ Đức, Makio Kurisu, Kensuke Kinishi, Ngô Thu Hương  72

TÍNH CHẤT TỪ VÀ TỪ NHIỆT CỦA HỆ La1-xRExMnO3 (RE = Pr, Nd; x = 0,5)Nguyễn Thị Mỹ Đức, Makio Kurisu, Kensuke Kinishi, Ngô Thu Hương  77

NGUỒN GỐC VI MÔ CỦA HIỆN TƯỢNG BÃO HÒA TỪ Ở TỪ TRƯỜNG CAO CỦA MÀNG MỎNG ĐA LỚP Co/PtQuách Duy Trường, Phạm Đức Thắng  81

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐẶC TRƯNG CÁC TÍNH CHẤT CỦA HẠT NANO COBAN KIM LOẠI NHẰM ỨNG DỤNG CHẾ TẠO NAM CHÂM TỔ HỢP MnBi/CoNguyễn Quốc Trung, Nguyễn Xuân Trường, Vương Thị Kim Oanh, Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Minh Giang, Nguyễn Văn Vượng  85

VAI TRÒ CỦA TỔN HAO LỚP ĐIỆN MÔI LÊN SỰ MỞ RỘNG VÙNG CÓ CHIẾT SUẤT ÂM SỬ DỤNG MÔ HÌNH LAI HÓA BẬC HAI, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Mây, Phạm Minh Tân, Vũ Đình Lãm   90

MỘT SỐ ĐẶC TÍNH LÝ HÓA CỦA CẤU TRÚC NANO LAI Fe3O4-Ag CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓAĐào Trí Thức, Nguyễn Thị Lý, Lục Huy Hoàng, Trần Quang Huy  94

ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM AMIN TRÊN BỀ MẶT HẠT NANO Fe3O4 ĐẾN CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT CỦA NANO COMPOSIT Fe3O4-AgChu Tiến Dũng, Bùi Đức Trí, Trần Thị Hồng, Nguyễn Hoàng Nam   99

TÍNH CHẤT TỪ DỊ THƯỜNG CỦA VẬT LIỆU BaTiO3 PHA TẠP Mn TẠI VÙNG BIÊN PHA CẤU TRÚCNguyễn Văn Đăng  103

GIẢN ĐỒ PHA CỦA MÔ HÌNH XY TỔNG QUÁT VỚI TƯƠNG TÁC NEMATIC BẬC BADương Xuân Núi, Lương Minh Tuấn,  Tạ Thành Long, Nguyễn Vũ Cẩm Bình, Nguyễn Thị Huyền,  Đoàn Quảng Trị, Lê Tuấn,  Nguyễn Đức Trung Kiên, Phạm Thành Huy,  Đào Xuân Việt 107

THIẾT BỊ ĐO HUYẾT ÁP LIÊN TỤC KHÔNG XÂM NHẬP ỨNG DỤNG TRONG PHẪU THUẬT DỰA TRÊN CẢM BIẾN TỪ - ĐIỆN ĐỘ NHẠY CAOĐỗ Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Khắc Quynh, Nguyễn Xuân Toàn, Vũ Nguyên Thức, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Bá Biền và Nguyễn Hữu Đức  111

MÔ PHỎNG TỐI ƯU CẤU HÌNH CHO CẢM BIẾN TỪ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG DỰA TRÊN HIỆU ỨNG TỪ-ĐIỆNNguyễn Văn Tuấn, Lê Khắc Quynh, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Đức, Đỗ Thị Hương Giang  116

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ HẠT NANO TỔ HỢP Co0.2Fe0.8Fe2O4 @DEXTRAN NHẰM ỨNG DỤNG TRONG LIỆU PHÁP NHIỆT TỪPhạm Hoài Linh, Phạm Hồng Nam, T Ngc Bách, Thế Mạnh Tú, Vũ Đình Lãm, Đỗ Hùng Mạnh  122

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU GỐM ÁP ĐIỆN MỀM DÙNG TRONG BIẾN TỬ THỦY ÂMTrương Văn Chương, Ngô Ngọc TuấnĐỗ Viết Ơn, Nguyễn Văn Thịnh  126

TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ XANH CỦA MÀNG MỎNG ĐA CHỨC NĂNG Nb:TiO2 ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ, Lưu Mạnh Quỳnh, Phạm Văn Thành, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Thị Tiên, Nguyễn Thị Lan, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Hoàng Lương, Hoàng Ngọc Lam Hương  132

TÍNH TOÁN CÁC NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CHO SỰ HYDROGEN HÓA CÁC KHUYẾT ACCEPTOR TRONG SnO2 PHA TẠP LiVũ Hoàng Nam, Phạm Văn Việt, Lê Văn Hiếu, Cao Minh Thì 136

ẢNH HƯỞNG CỦA Zr PHA TẠP LÊN MẬT ĐỘ TÍCH TRỮ NĂNG LƯỢNG VÀ HIỆU SUẤT CỦA MÀNG SẮT ĐIỆN Bi0.5(Na0.80K0.20)0.5TiO3Ngo Duc Quan, Vu Ngoc Hung, Dang Duc Dung  141

UV LED PHOTO-ACTIVATED ZnO NANOPLATES FOR ETHANOL VAPOR SENSING RESPONSE AT LOW TEMPERATURESDo Duc Tho, Luong Huu Phuoc, Hoang Tuan Anh, Nguyen Van Duy, Vu Xuan Hien, Dang Duc Vuong and Nguyen Duc Chien  147

HUỲNH QUANG CỦA VẬT LIỆU Sr2Al2SiO7 PHA TẠP ION ĐẤT HIẾM Eu, DyNguyễn Mạnh Sơn, Tạ Thị Sĩ, Đỗ Thanh Tiến, Phạm Như Ái 151

MAGNETOPHONON RESONANCE IN QUANTUM WELLS WITH HYPERBOLIC POTENTIALSLe DinhPham Tuan Vinh, Huynh Vinh Phuc  155

SỰ HẤP THỤ QUANG – TỪ TRONG GIẾNG LƯỢNG TỬ TAM GIÁC NHỜ QUÁ TRÌNH HẤP THỤ HAI PHOTON, Phạm Tuấn Vinh, Lê Đình, Lương Văn Tùng  159

TÍNH CHẤT QUANG TỪ CỦA HỐ LƯỢNG TỬ PARABOL ĐỐI XỨNG CÓ THẾ HỮU HẠN THÔNG QUA QUÁ TRÌNH HAI PHOTONHuỳnh Vĩnh Phúc, Lương Văn Tùng, Phạm Tuấn Vinh, Lê Đình  163

HIỆU ỨNG PHÁT SÓNG HÀI BẬC HAI CỦA ĐƠN TINH THỂ KDP ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG KỸ THUẬT SRPhan Trung Vĩnh, Bùi Quốc Vũ, Nguyễn Văn Thanh, Lê Thị Quỳnh Anh, Huỳnh Thành Đạt 167

ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN DẠNG VÀ ĐIỆN TRƯỜNG NGOÀI ĐẾN TÍNH CHẤT ĐIỆN TỬ CỦA HỆ GRAPHENE-MOLYBDENUM DISULFIDENguyễn Văn Chương, Nguyễn Ngọc Hiếu, Lê Thị Phương Thảo, Lưu Đức Thọ, Bùi Đình Hợi, Nguyễn Văn Hiếu  171

QUÁ TRÌNH TRUYỀN NĂNG LƯỢNG TỪ Eu2+ ĐẾN Mn2+ TRONG VẬT LIỆU NỀN ALUMINATELê Văn Thanh Sơn, Đinh Thanh Khẩn, Nguyễn Trọng Thành  174

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO GỐM ÁP ĐIỆN CỨNG TRÊN CƠ SỞ PZT53/47 PHA TẠPNguyễn Văn Thịnh, Trương Văn Chương  176

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MỘT SỐ LOẠI KHUÔN ĐỊNH HƯỚNGĐỗ Viết Ơn, Võ Thanh Tùng, Trương Văn Chương  180

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO GỐM ÁP ĐIỆN KHÔNG CHÌ TRÊN CƠ SỞ BaTiO3 PHA TẠPĐỗ Viết Ơn, Võ Thanh Tùng, Trương Văn Chương  184

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BaTiO3 NANO SỬ DỤNG TITAN NANO BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆTĐỗ Viết Ơn, Võ Thanh Tùng, Trương Văn Chương  188

ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CuO VÀ NHIỆT ĐỘ THIÊU KẾT ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT ĐIỆN MÔI, SẮT ĐIỆN, ÁP ĐIỆN CỦA GỐM ÁP ĐIỆN MỀM TRÊN CƠ SỞ PZT PHA TẠPNgô Ngọc Tuấn, Trương Văn Chương  192

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN PHAO THỦY ÂM VÔ TUYẾN SỬ DỤNG TRONG MÁY BAY SĂN NGẦM CỦA HẢI QUÂN VIỆT NAMNgô Ngọc Tuấn, Võ Thanh TùngTrương Văn Chương  196

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ SIÊU ÂM KIỂU HỘI TỤ SỬ DỤNG GỐM ÁP ĐIỆN CỨNG TRÊN CƠ SỞ PZT PHA TẠPNguyễn Văn Thịnh, Võ Thanh TùngTrương Văn Chương  200

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO GỐM ÁP ĐIỆN DÙNG TRONG  ĐẦU DÒ CỦA MÁY ĐO SÂU, DÒ CÁLê Trọng Dũng, Trần Tiến Phức, Trương Văn Chương  204

ẢNH HƯỞNG CỦA HẠT NANO VÀNG LÊN TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU Zn2SnO4:Eu3+Nguyễn Duy Thiện, Nguyễn Ngọc Long, Lê Văn Vũ  208

PHÂN TÍCH THÔNG SỐ CƯỜNG ĐỘ JUDD-OFELT ĐỐI VỚI VẬT LIỆU Y2O3: Eu3+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỔHồ Văn Tuyến, Trần Kim Anh, Nguyễn Thị Quý Hải, Phạm Thị Minh Châu  212

SỐ VỊ TRÍ CHIẾM CHỔ CỦA Eu3+ TRONG VẬT LIỆU PHÁT QUANG BORATE Sr3B2O6 và Ba2CaB2O6 TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỔ, Hồ Văn Tuyến, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Thị Thái An  217

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHÁT QUANG CỦA Tb3+ và Eu3+ TRONG NỀN THỦY TINH BORATEĐinh Thanh Khẩn, Lê Văn Thanh Sơn  222

EFFECT OF SULFATE PRETREATMENT ON Au-TiO2 OPTICAL PROPERTIES FOR PHOTOCATALYTIC APPLICATIONSDiem Thi-Xuan Dang, Nam Hoang Vu, Thu Thi-Hanh Vu, Duc Nguyen-Manh  226

TÍNH BẤT HỢP THỨC CỦA VẬT LIỆU BÁN DẪN LOẠI AIIBVI: BƯỚC TIẾN MỚITrần Công Khánh, Elena Mozhevitina, Andrew Khomyakov, Roman Avetisov, Igor Avetissov  231

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG SẮT ĐIỆN CHUYỂN PHA NHÒE Pb0.9La0.1(Zr0.52Ti0.48)OBẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAY PHỦ SOL-GELĐặng Thị Hà, Nguyễn Thị Quỳnh Chi, Vũ Thu Hiền, Nguyễn Đức Minh, Đỗ Văn Trường, Vũ Ngọc Hùng  234

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA CÁC NANO TINH THỂ HỢP KIM  CdTe1-xSex (0x1)Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Minh Tân,Nguyễn Xuân Trường, Phan Văn Độ, Lương Duy Thành và Vũ Phi Tuyến  238

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ CHẾ TẠO ĐẾN HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU NANO TiOPHA RUTILETrần Thị Kim Chi, Trần Thị Thương Huyền, Bùi Thị Thu Hiền và Nguyễn Quang Liêm   243

EFFECT OF CHEMICAL REACTIVITY OF SELENIUM PRECURSOR ON THE GROWTH OF COLLOIDAL CdSe NANOCRYSTALSLe Anh Thi, Dang Ngoc Toan, Nguyen Minh Hoa, Nguyen Thi Thuy Lieu, Nguyen Thanh Binh, Vu Xuan Quang, Nguyen Xuan Nghia  247

MÔ PHỎNG TÍNH CHẤT CƠ ĐIỆN CỦA LINH KIỆN SÓNG ÂM BỀ MẶT HƯỚNG TỚI ỨNG DỤNGTRONG CẢM BIẾN KHÍTrần Thị Minh Thư, Trần Thị Thảnh, Dương Tấn Phước  251

CHẾ TẠO VÀ MÔ PHỎNG CẦN CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG DỰA TRÊN VẬT LIỆU ÁP ĐIỆN KHÔNG CHÌ ALNNguyễn Ngọc Minh, Hoàng Đặng Tùng Nam,  Phạm Văn Hoàng, Nguyễn Vũ Bình, Bùi Văn Điệp, Lê Chí Hiếu,  Hoàng Ngọc Lam Hương, Nguyễn Trần Thuật, Đặng Văn Sơn  257

STUDY ON STRUCTURE OF ZINC-LITHIUM-TELLUROBORATE GLASS USING Eu3+ PROBEPhan Van Do, Nguyen Xuan Ca, Vu Phi Tuyen, Luong Duy Thanh, Phan Thi Ngoc  261

STUDY ON OPTICAL PROPERTIES OF Sm3+ ION DOPED BOROTELLURITE GLASSLuong Duy Thanh,Nguyen Xuan Ca, Vu Phi Tuyen, Phan Van Do, Pham Thi Na  268

SURFACE-ENHANCED RAMAN SCATTERING SUBSTRATE BASED OPAL PHOTONIC CRYSTALLe Dac Tuyen, Dang Hong Luu, Nguyen Thi Bich Lien, Ock Phanphiphak, Do Danh Bich, Du Thi Xuan Thao, and Vu Dinh Lam   272

BLUE -GREEN EMISSION OF CdS QUANTUM DOTS DISPERSED IN CITRATE AQUEOUS SOLUTIONChu Viet Ha, Ngo Van Hoang, Chu Anh Tuan, Pham Thuy Anh, Nguyen Ngoc Le, Vu Thi Kim Lien  276

TỔNG HỢP CÓ ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA QUẢ CẦU NANO Gd2O3:Eu3+ VÀ Gd2O3:Eu3+@SilicaTrần Kim Anh, Nguyễn Thanh Hường, Phạm Thị Liên, Hồ Văn Tuyến, Lê Quốc Minh  280

HIỆU ỨNG HALL LƯỢNG TỬ TRONG HỐ LƯỢNG TỬ BÁN DẪN THẾ PARABOL: TƯƠNG TÁC ĐIỆN TỬ-TẠP CHẤT, Bùi Đình Hợi, Phan Thị Diệu Trang, Nguyễn Thị Anh Thi, Huỳnh Nữ Lan Nhi 284

ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG THIOUREA LÊN CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN MÀNG MỎNG Cu2ZnSnS4Phan Thị Kiều Loan, Hồ Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Đào Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Kế, Lê Thị Quỳnh Anh, Lê Vũ Tuấn Hùng  289

ẢNH HƯỞNG CỦA BỀ DÀY LÊN TÍNH CHẤT QUANG VÀ CẤU TRÚC CỦA MÀNG MOS2 ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA ƯỚTPhan Thị Kiều Loan, Hồ Thị Thanh Nga, Vũ Thị Bích Hằng, Đào Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Kế, Lê Thị Quỳnh Anh, Lê Vũ Tuấn Hùng  293

KHẢO SÁT CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT QUANG CỦA MÀNG MỎNG HẤP THỤ QUANG CZTSSe ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL, Đào Anh Tuấn, Vương Nguyễn Phương Loan, Phan Thị Kiều Loan, Nguyễn Hữu Kế, Lê Vũ Tuấn Hùng  296

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ Ủ LÊN CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT ĐIỆN - QUANG CỦA MÀNG MỎNG ZnO PHA TẠP In, AlĐào Anh Tuấn, Phan Thị Kiều Loan, Nguyên Hữu Kế, Lê Vũ Tuấn Hùng  300

ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ KHUYẾT THIẾU ÔXY LÊN TÍNH CHẤT SẮT TỪ VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU NANO BaTiO3Nguyễn Văn Đăng  304

SYNTHESIS AND STUDY OF EFFECTS OF SOFT AND HARD DOPANTS ON PHYSICAL PROPERTIES OF Pb(Zr0.825Ti0.175)O3 PYROELECTRIC CERAMIC SYSTEMTuan Nguyen Duy Anh  308

PHỔ HUỲNH QUANG CỦA VẬT LIỆU NANÔ SnO2 PHA TẠP Er3+Lê Trung Hiếu, Trần Ngọc Khiêm   314

CHẾ TẠO MÀNG DẪN SÓNG PHẲNG TRÊN CƠ SỞ VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE SnO2:Er3+ - SiO2Lã Quỳnh Nga, Trần Ngọc Khiêm   318

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRUYỀN NĂNG LƯỢNG CỘNG HƯỞNG CỦA CHẤM LƯỢNG TỬ CdSe VÀ RHODAMIN 6G BẰNG PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG PHÂN GIẢI THỜI GIANNguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đình Công, Phạm Thị Hằng, Chu Việt Hà, Vũ Thị Bích  322

PHÁT TRIỂN HỆ QUANG PHỔ BƠM DÒ ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH ĐỘNG HỌC CỦA VẬT LIỆU NANONguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đình Công, Ngô Đức Hạnh Vũ Thị Bích  326

ACETONE SENSING PROPERTIES OF MIXED CuO/Fe2O3 NANOTUBES PREPARED BY HYDROTHERMAL METHODNguyen Hoang Minh, Dang Duc Nhat, Luong Huu Phuoc, Vu Xuan Hien, Dang Duc Vuong  330

CÁC HẠT NANO CdSe/CdS TRONG DUNG DỊCH NƯỚC: CHẾ TẠO VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG QUANG HỌCChu Anh Tuấn, Ngô Văn Hoàng, Trịnh Đức Thành Giang, Nguyễn Thị Lan, Đinh Thị Hà, Nguyễn Thị Thanh Xoan, Vũ Thị Thanh Hương, Lê Tiến Hà, Nguyễn Thị Lan Anh, Chu Việt Hà, Trần Hồng Nhung và Vũ Thị Kim Liên  334

a-Fe2O3 NANOSPINDLES: SYNTHESIS AND ETHANOL SENSING PROPERTIESLuong Huu Phuoc, Nguyen Dac Dien, Vu Xuan Hien, Dang Duc Vuong  340

PHÁT TRIỂN KHOA HỌC TÍNH TOÁN TRONG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO NGÀNH VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN TẠI VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆUNgô Quang Minh và Vũ Đình Lãm   344

MAGNETOTRANSPORT PROPERTIES OF F-DOPED SnO2 THIN FILMS: EFFECTS OF POST-ANNEALING TEMPERATURE, Phuoc Huu Le, Truong Huynh Ngoc Han, Nguyen Nhat Quyen, Phan Huynh Anh Thu, Nguyen Thanh Tien  351

TUNING THE PROPERTIES OF PULSED LASER DEPOSITED PIEZOELECTRIC FILMS AND DEVICES ON SILICON WAFER: FROM FUNDAMENTAL RESEARCH TO INDUSTRIAL APPLICATIONSMinh Duc Nguyen and Matthijn Dekkers  354

CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỔ HỢP Bi2Sn2O7/NiFe2O4 VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT QUANG XÚC TÁC CỦA CHÚNGTrần Đức Bắc, Khổng Cát Cương, Phạm Khắc Vũ, Nguyễn Đăng Phú, Nguyễn Tuyết Ngọc và Nguyễn Văn Hùng  360

CON QUAY VI CƠ TRỤC Z KIỂU ÂM THOA CÓ ĐỘ SUY HAO THẤP TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍNguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Quang Long, Hà Sinh Nhật, Chu Mạnh Hoàng và Vũ Ngọc Hùng  365

TĂNG CƯỜNG TÍNH NHẠY KHÍ NO2 TẠI NHIỆT ĐỘ PHÒNG CỦA DÂY NANO CẤU TRÚC SnO2 –LÕI/ ZnO–VỎTrần Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Văn Duy, Đặng Thị Thanh Lê, Chử Mạnh Hưng, Nguyễn Văn Hiếu  369

ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ Ủ NHIỆT LÊN TÍNH CHẤT ĐIỆN, QUANG VÀ CẤU TRÚC CỦA MÀNG MỎNG ZnO ĐỒNG PHA TẠP NHÔM VÀ HYDRÔ, Hoàng Văn Dũng, Phạm Thanh Tuấn Anh, Đỗ Thị Nga, Nguyễn Hữu Trương, Phan Bách Thắng, Nguyễn Duy Khánh, Lê Thị Nhung, Đinh Nguyễn Quyết Tiến, Lê Toàn, Lê Đăng Tùng, Trần Cao Vinh  373

ENHANCED HYDROGEN SENSITIVITY OF SELF-HEATING SENSOR USING SNO2 NANOWIRES NETWORK BY PD CATALYSTTrịnh Minh Ngọc, Chử Mạnh Hưng, Nguyễn Ngọc Trung, Nguyễn Văn Duy  376

FORMATION OF DEFECTS IN GRAPHENE NANORIBBON UPON HEATINGNguyen Thi Thuy Hang  380

ĐẶC TRƯNG QUANG PHÁT QUANG CỦA THỦY TINH CÓ HỢP PHẦN P2O- CaO - MgO PHA TẠP ION ĐẤT HIẾMLê Văn Tuất, Đỗ Thanh Tiến, Đinh Xuân Diễn  384

HIỆU ỨNG NHIỆT PHÁT QUANG CỦA GỐM THỦY TINH P2O- CaO - Na2O - MgO PHA TẠP Dy2O3Lê Văn Tuất, Nguyễn Trọng Thành, Vũ Thị Thái Hà  388

ĐẶC TRƯNG QUANG PHỔ CỦA GỐM THỦY TINH P2O - ZnO - CaO PHA TẠP Dy2O3Lê Văn Tuất, Lê Thị Mến  392

CẢM BIẾN GIA TỐC KIỂU ĐIỆN DUNG HAI BẬC TỰ DO VỚI ĐỘ NHẠY CHÉO TRỤC THẤPNguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Quang Long, Chu Mạnh Hoàng, Vũ Ngọc Hùng  396

NGHIÊN CỨU VI CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU Al1-XGaXN VÔ ĐỊNH HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ, Đô Nguyễn-Trung, Thoan Nguyễn-Hoàng, Trung Nguyễn-Ngọc, Vinh Lê-Văn  400

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ pH LÊN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA HẠT NANO Bi2Sn2O7 BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA CÓ HỖ TRỢ VI SÓNGPhạm Khắc Vũ, Nguyễn Văn Hùng và Lục Huy Hoàng  404

ULTRA BROADBAND AND POLARIZATION-INSENSITIVE METAMATERIAL TERAHERTZ ABSORBER FULL-SIZED STRUCTURE USING METAL VIA WALLTran Manh Cuong, Le Dinh Hai, Dang Hong Luu, Le Dac Tuyen, Vu Dinh Lam   408

POLYME BÁN DẪN DÙNG CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI HỮU CƠHoàng Mai Hà, Phan Đình Long, Nguyễn Đức Tuyển, Ngô Trịnh Tùng  412

ROOM TEMPERATURE NO2 GAS SENSOR BASED ON SCHOTTKY JUNCTIONS MADE OF SnO2 NANOWIRES AND MWCNTSQuan Thi Minh Nguyet, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Hieu  416

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO SỢI NANO ZnO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN TĨNH ĐIỆN, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Dũng,Nguyễn Thị Hồng PhướcĐặng Thị Thanh Lê,Chử Mạnh Hưng, Nguyễn Văn Hiếu  420

CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA NANO ZnO MỘT CHIỀUHoàng Lương Cường, Nguyễn Đức Hảo, Lê Văn Hiếu  424

TÍNH NHẠY KHÍ ETHANOL CỦA NANORODS ZnO Ở NHIỆT ĐỘ THẤPNguyễn Đức Hảo, Hoàng Lương Cường, Lê Văn Hiếu  428

NGHIÊN CỨU LẮNG ĐỌNG MÀNG MỎNG NITIO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN PHỦ NHIỆT PHÂN HỖ TRỢ RUNG SIÊU ÂMPhạm Phi Hùng, Nguyễn Quang Trưởng, Trần Tất Đạt, Lưu Thị Lan Anh, Nguyễn Ngọc Trung, Cao Xuân Quân, Nguyễn Thế Hưng, Lương Hữu Bắc  432

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG ĐO LIỀU BỨC XẠ TỬ NGOẠI CỦA GỐM THỦY TINH CÓ HỢP PHẦN P2O5, CaO, Na2O, Al2O3 VÀ Tb2O3Đỗ Thanh Tiến, Lê Văn Tuất 436

TỔNG HỢP MÀNG MỎNG GRAPHENE TỪ ĐƯỜNG SACCAROZƠTrần Văn Hậu, Phan Nguyễn Đức Dược, Phạm Văn Trình, Cao Thị Thanh, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Ngọc Trác, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Văn Chúc  440

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG TỔ HỢP BA CHIỀU DWCNTs/GRAPHENE TRÊN ĐẾ ĐỒNG THƯƠNG MẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP Ủ NHIỆTPhan Nguyễn Đức Dược, Trần Văn Hậu, Phạm Văn Trình, Cao Thị Thanh, Nguyễn Văn Tú, Đàm Thế An, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Văn Chúc  444

Engineered mechanical beam resonator for decreasing thermoelastic dampingNguyen Van Cuong, Le Van Tam, Nguyen Duy Vy, and Chu Manh Hoang  448

EFFECT OF pH CONDITION ON ADSORPTION AND PHOTOCATALYTIC ABILITIES OF TiO2 NANOTUBESPham Van Viet, Duong Dao Phuong Trang, Le Van Hieu and Cao Minh Thi 452

TRANG THÔNG TIN LƯU CHIỂU