Thông báo số 1

HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 9 (SPMS-2015) (http://spms2015.vmrs.org.vn)

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam, Hội Vật lý Việt NamHội Khoa học Vật liệu Việt Nam và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đồng phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 9 (SPMS2015) vào các ngày 8-10 tháng 11 năm 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 
1.  Thông tin chung về Hội nghị
  Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc (SPMS) tổ chức hai năm một lần đã trở thành  một diễn đàn khoa học có uy tín, thu hút sự quan  tâm  và là nơi gặp gỡ, trao đổi, phổ biến các phát triển mới nhất trong lĩnh vực Vật lý các chất đông đặc và Khoa học vật liệu suốt từ năm 1995 đến nay.
 
  SPMS 2015 sẽ được tổ chức tại Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, cùng với Hội nghị quốc tế về Công nghệ Nano và Ứng dụng (IWNA) lần thứ 5 (từ 12-15/11/2015 tại Tp Vũng Tàu) nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà khoa học có dịp trao đổi, báo cáo giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực.  Chương trình SPMS 2015 sẽ bao gồm các báo cáo mời toàn thể, báo cáo mời tại các tiểu ban, các báo cáo nói và poster được lựa chọn căn cứ vào các kết quả khoa học công bố gần đây, và báo cáo tóm tắt của các tác giả, nhóm tác giả gửi đến Hội nghị.  SPMS 2015  sẽ tiến hành phản biện và in Kỷ yếu Hội nghị trước ngày khai mạc Hội nghị 8/11/2015.
 
2.   Các cơ quan tổ chức Hội nghị
  -  Hội Vật lý Việt Nam
  -  Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
 
3.   Các cơ quan tài trợ:
  - Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
  - Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia NAFOSTED
  - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  - Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST)
  - Công ty HORIBA VIETNAM
  - Các tổ chức/doanh nghiệp khác…
 
4.   Thời gian, địa điểm:
  Thời gian họp: Ba ngày từ 8-10/11/2015
  Địa điểm họp: Tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh     
 
5.  Chủ tịch Hội nghị
  GS. Nguyễn Đại Hưng      Hội Vật lý Việt Nam
  GS. Huỳnh Thành Đạt      Đại học Quốc Gia Tp.HCM
 
6.   Ban Tổ chức Hội nghị:
 
Các trưởng ban:
  GS. Nguyễn Đức Chiến       Hội KHVLVN-Hội VLVN   Trưởng ban
  PGS. Châu Văn Tạo        ĐHKHTN, ĐHQG TPHCM  Đồng trưởng ban
  GS. Nguyễn Quang Liêm     Viện KHVL        Đồng trưởng ban
  TS. Đỗ Tiến Dũng      NAFOSTED    Đồng trưởng ban 
 
Các uỷ viên BTC:
 GS. Lê Khắc Bình  Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Tp.HCM
 GS. Phan Hồng Khôi   Hội Vật lý Việt Nam 
 GS. Lê Quốc Minh Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KHCNVN
 GS. Nguyễn Xuân Phúc  Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KHCNVN
 GS. Nguyễn Hoàng Lương  Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 PGS. Đặng Mậu Chiến  PTN CN Nanô, Đại học Quốc gia Tp.HCM
 PGS. Nguyễn Cửu Khoa  Viện Khoa học vật liệu Ứng dụng, Viện Hàn lâm KHCNVN
 PGS. Phạm Thành Huy  Viện AIST, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 PGS. Lê Văn Hiếu   Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Tp.HCM
 TS. Ngạc An Bang  Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 TS. Nguyễn Thanh Bình  Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KHCNVN
 PGS. Đào Hồng Bách  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 GS. Bạch Thành Công  Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 PGS. Huỳnh Đăng Chính  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 TS. Trương Văn Chương  Trường ĐHKH, Đại học Huế
 PGS. Hoàng Dũng  Đại học Quốc gia Tp.HCM
 TS. Nguyễn Văn Dũng  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 TS. Nguyễn Văn Đăng  Trường Đại học Thái Nguyên
 GS. Nguyễn Năng Định  Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 GS. Nguyễn Hữu Đức  Đại học Quốc gia Hà Nội
 PGS. Đỗ Thị Hương Giang  Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 PGS. Nguyễn Hoàng Hải  Đại học Quốc gia Hà Nội
 TS. Phạm Nguyên Hải  Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 PGS. Phó Thị Nguyệt Hằng  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 PGS. Nguyễn Văn Hiếu  Viện ITIMS, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 PGS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa  Trường Đại học Vinh
 PGS. Lục Huy Hoàng  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 GS. Thái Hoàng  Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn lâm KHCNVN
 PGS. Lê Văn Hồng  Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KHCNVN
 TS. Lê Vũ Tuấn Hùng   Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Tp.HCM
 PGS. Vũ Ngọc Hùng  Viện ITIMS, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 TS. Nguyễn Thanh Hường  Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KHCNVN
 PGS. Lưu Tiến Hưng  Trường Đại học Vinh
 PGS. Bùi Thị Bửu Huê  Khoa Khoa học, Đại học Cần Thơ
 PGS. Vũ Đình Lãm  Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KHCNVN
 PGS. Trần Đại Lâm  Học viện KHCN, Viện Hàn lâm KHCNVN
 PGS. Vũ Thị Kim Liên  Trường Đại học Thái Nguyên
 PGS. Phạm Hữu Lý  Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KHCNVN
 GS. Nguyễn Văn Minh  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 PGS. Phan Ngọc Minh  Viện Hàn lâm KHCNVN
 PGS. Đào Minh Ngừng  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 PGS. Hoàng Nam Nhật  Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 TS. Đoàn Đình Phương  Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KHCNVN
 TS. Nguyễn Thị Minh Phương  Trường Đại học Quy nhơn
 PGS. Nguyễn Mạnh Sơn  Trường Đại học Huế
 GS. Lưu Tuấn Tài  Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 PGS. Phạm Đức Thắng  Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 PGS. Nguyễn Minh Thủy  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 PGS. Trần Tuấn  Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Tp.HCM
 PGS. Nguyễn Mạnh Tuấn  Viện Khoa học vật liệu Ứng dụng, Viện Hàn lâm KHCNVN
 TS. Nguyễn Trí Tuấn  Trường Đại học Cần Thơ
 TS. Võ Thanh Tùng  Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 PGS. Trần Trung  Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 
 PGS. TS. Lâm Quang Vinh Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Tp.HCM
 PGS. Lê Văn Vũ Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 PGS. Đặng Đức Vượng  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 
Ban Thư Ký
 PGS. Phạm Thành Huy
 TS. Nguyễn Thanh Hường
 TS. Vũ Ngọc Phan
 TS. Nguyễn Đức Trung Kiên
 TS. Ngô Ngọc Hà
 TS. Nguyễn Văn Quy
 PGS. Đặng Đức Vượng
 TS. Nguyễn Công Tú
 
7.  Các lĩnh vực khoa học chủ đề của Hội nghị
  - Vật lý Vật liệu Từ và Siêu dẫn
  - Vật lý Bán dẫn-Điện môi
  - Vật liệu-Linh kiện Bán dẫn-Điện môi
  - Vật liệu Y-Sinh-Nông nghiệp, Năng lượng-Môi trường
  - Vật liệu Compozit-Kim loại-Gốm
 
8.   Các mốc thời gian quan trọng
  - Đăng ký tham dự và nộp tóm tắt báo cáo:     15/6/2015
  - Nộp báo cáo toàn văn và hội nghị phí    15/8/2015
 
9.   Xuất bản và Kỷ yếu Hội nghị 
Việc xuất bản các báo cáo, công trình khoa học tham dự hội nghị có các lựa chọn sau đây:
A.  Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (IOP) theo lựa chọn (hoặc thư mời) của Hội đồng Biên tập Tạp chí (bản thảo sẽ được yêu cầu viết bằng tiếng Anh và theo mẫu của tạp chí).
B.  Tạp chí Khoa học và Công nghệ (VAST) theo lựa chọn của Hội đồng Biên tập Tạp chí  (bản thảo được chuẩn bị theo mẫu và các yêu cầu cụ thể của Tạp chí).
C.  Tất cả các báo cáo toàn văn tham dự Hội nghị (không trong danh sách lựa chọn A và B ở trên) sau khi được phản biện, sẽ được in trong Kỷ yếu Hội nghị. Kỷ yếu Hội nghị sẽ được 
trao cho các các đại biểu tham dự (có đăng ký và nộp hội nghị phí) ngay tại Hội nghị. 
 
10. Hội nghị phí 
Các đại biểu tham gia đều đóng hội nghị phí theo một trong các mức sau:
  - Cán bộ nghiên cứu/giảng dạy/triển khai:   1.500.000 đ/người
  - Nghiên cứu sinh, học viên cao học:    1.000.000 đ/người
  - Sinh viên:            500.000 đ/người
Kinh phí trên bao gồm:  Kỷ yếu và tài liệu Hội nghị;  Quà lưu niệm; Ăn trưa;  Trà,  cafe, bánh kẹo trong các buổi nghỉ giữa giờ; Phí Hội viên Hội KHVL niên khoá 2015-2016. 
 
11. Chương trình tham quan:
BTC Hội nghị dự kiến tổ chức một số tour tham quan như sau:
- Tour tham quan Khu Công nghệ cao Sài Gòn, Khu đô thị ĐHQG Linh Trung
- Tour du lịch tham quan vùng sông nước Cửu Long (kinh phí tự đóng góp).
 
12.  Địa chỉ liên lạc
BTC Hội nghị VLCR và KHVL Toàn quốc lần thứ 9
Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ - Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam
40 Tạ Quang Bửu -  Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại liên lạc: (04)36230435   Fax (04)36230293