Thông báo số 1 Hội nghị SPMS 2019

HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 (SPMS-2019), Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định, 2-4/11/2019

Hội Khoa học Vật liệu, Hội Vật lý Việt Nam, Viện Vật lý (VAST) và Trường Đại học Quy Nhơn đồng phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 11 (SPMS 2019) vào các ngày 2-4 tháng 11 năm 2019 tại Quy Nhơn.

1.  Thông tin chung về Hội nghị

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc (SPMS) tổ chức hai năm một lần đã trở thành một diễn đàn khoa học có uy tín, thu hút sự quan tâm và là nơi gặp gỡ, trao đổi, phổ biến các phát triển mới nhất trong lĩnh vực Vật lý các chất đông đặc và Khoa học vật liệu suốt từ năm 1995 đến nay.
 
SPMS 2019 được tổ chức tại Đại học Quy Nhơn, nhằm tạo điều kiện để các nhà khoa học có dịp trao đổi, báo cáo giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực. Chương trình SPMS 2019 sẽ bao gồm các báo cáo mời toàn thể, báo cáo mời tại các tiểu ban, các báo cáo nói và poster được lựa chọn căn cứ vào các kết quả khoa học công bố gần đây. Hội nghị SPMS 2019 sẽ tiến hành phản biện các báo cáo toàn văn của các tác giả/nhóm tác giả gửi đến Hội nghị và sẽ in Kỷ yếu Hội nghị trước ngày khai mạc Hội nghị. Các bài có kết quả tốt, viết bằng tiếng Anh có thể được lựa chọn để đăng trong số chuyên san của Tạp chí Vietnam Journal of Science and Technology (ACI) và Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (Scopus).
 
2.   Các cơ quan tổ chức Hội nghị
 • Hội Khoa học Vật liệu, Hội Vật lý Việt Nam
 • Viện Vật lý, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Trường Đại học Quy Nhơn
 • Trường Đại học Phenikaa

3.   Các cơ quan tài trợ:

 • Trường Đại học Quy Nhơn
 • Bộ Khoa học và Công nghệ (Chương trình Phát triển Vật lý đến năm 2020) 
 • Viện Vật lý, VAST
 • Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Quốc gia Tp HCM
 • Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ
 • Công ty SYSKEY
 • Công ty SISC Việt Nam
 • Công ty HORIBA Việt Nam
 • GOLD LITE ENGINEERING PTE LTD
 • Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Đỉnh Bạch Mã
 • Các tổ chức/doanh nghiệp khác…

4.   Thời gian, địa điểm:

 • Thời gian: 2-4/11/2019
 • Địa điểm: Trường Đại học Quy Nhơn     

5.  Chủ tịch Hội nghị

 •   GS. Nguyễn Đại Hưng     Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam
 •   PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ       Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn

6.   Ban Tổ chức Hội nghị:

Các trưởng ban:
 • GS. Nguyễn Đức Chiến - Hội KHVLVN-Hội VLVN - Trưởng ban
 • PGS. Đinh Thanh Đức - Trường Đại học Quy Nhơn - Đồng Trưởng ban
 • PGS. Đoàn Đình Phương - Viện Khoa học Vật liệu - Đồng trưởng ban
 • TS. Nguyến Thị Thanh Hà - Bộ Khoa học và Công nghệ - Đồng trưởng ban

Các uỷ viên BTC:

 • GS. Phan Hồng Khôi - Hội Vật lý Việt Nam 
 • GS. Lê Quốc Minh - Viện Khoa học Vật liệu, VAST
 • GS. Nguyễn Xuân Phúc - Viện Khoa học Vật liệu, VAST
 • GS. Nguyễn Hoàng Lương - Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • PGS. Đặng Mậu Chiến - Viện Công nghệ Nanô, Đại học Quốc gia Tp. HCM
 •  GS. Nguyễn Cửu Khoa - Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, VAST
 • PGS. Phạm Thành Huy -  rường Đại học Phenikaa
 • GS. Nguyễn Quang Liêm - Viện Khoa học Vật liệu, VAST
 • PGS. Ngạc An Bang - Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • PGS. Đào Hồng Bách - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • TS. Nguyễn Thanh Bình - Viện Vật lý, VAST
 • PGS. Huỳnh Đăng Chính - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • TS. Trương Văn Chương - Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế
 • GS. Bạch Thành Công - Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • GS.Nguyễn Mạnh Đức - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Anh
 • GS. Lê Văn Hiếu - Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Tp. HCM.
 • TS. Hoàng Nhật Hiếu - Trường Đại học Quy Nhơn
 • PGS. Hoàng Dũng - Đại học Quốc gia Tp. HCM
 • TS. Nguyễn Văn Dũng - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 • PGS. Nguyễn Phúc Dương - Viện ITIMS, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • PGS. Nguyễn Văn Đăng - Trường Đại học Thái Nguyên
 • GS. Nguyễn Năng Định - Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • GS. Nguyễn Hữu Đức - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • PGS. Đỗ Thị Hương Giang - Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • PGS. Nguyễn Hoàng Hải - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • TS. Phạm Nguyên Hải - Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • PGS. Phó Thị Nguyệt Hằng - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • GS. Phan Mạnh Hưởng - University of South Florida
 • GS. Nguyễn Văn Hiếu - Trường Đại học Phenikaa
 • PGS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Trường Đại học Vinh
 • PGS. Lục Huy Hoàng - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • GS. Thái Hoàng - Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, VAST
 • PGS. Lê Văn Hồng - Viện Khoa học Vật liệu, VAST
 • PGS. Lê Vũ Tuấn Hùng - Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp. HCM
 • GS. Vũ Ngọc Hùng - Viện ITIMS, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • TS. Nguyễn Thanh Hường - Viện Khoa học Vật liệu, VAST
 • PGS. Lưu Tiến Hưng - Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
 • PGS. Bùi Thị Bửu Huê - Khoa Khoa học, Đại học Cần Thơ
 • PGS. Vũ Đình Lãm - Học viện Khoa học và Công nghệ, VAST
 • GS. Trần Đại Lâm - Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, VAST
 • PGS. Vũ Thị Kim Liên - Trường Đại học Thái Nguyên
 • GS. Lưu Cẩm Lộc - Viện Công nghệ Hóa học, VAST
 • GS. Nguyễn Văn Minh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • GS. Phan Ngọc Minh - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • PGS. Hoàng Nam Nhật - Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • PGS. Ngô Văn Nông - Technical University of Denmark
 • TS. Nguyễn Thị Minh Phương - Trường Đại học Quy Nhơn
 • GS. Vũ Xuân Quang - Trường ĐH Duy Tân
 • PGS. Nguyễn Mạnh Sơn - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • GS. Lưu Tuấn Tài - Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • TS. Trần Thanh Thái - Trường ĐH Quy Nhơn
 • PGS. Phan Bách Thắng - Trung tâm INOMAR, ĐHQG Tp. HCM
 • PGS. Phạm Đức Thắng - Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • TS. Đoàn Minh Thủy - Trường Đại học Quy Nhơn
 • PGS. Nguyễn Minh Thủy - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • PGS. Trần Tuấn - Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Tp. HCM
 • PGS. Nguyễn Trí Tuấn - Trường Đại học Cần Thơ
 • PGS. Võ Thanh Tùng - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • GS. Trần Trung - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
 • GS. Lê Thành Vinh - Aix-Marseille University
 • PGS. Lâm Quang Vinh - Trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp. HCM
 • PGS. Lê Văn Vũ Trường - ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • PGS. Đặng Đức Vượng - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ban Thư Ký
 • TS. Vũ Ngọc Phan
 • PGS. Nguyễn Văn Quy
 • PGS. Đặng Đức Vượng 
 • TS. Nguyễn Thanh Hường
 • TS. Nguyễn Đức Trung Kiên
 • TS. Ngô Ngọc Hà
 • TS. Nguyễn Công Tú
 • TS. Vũ Xuân Hiền
 • TS. Dương Anh Tuấn
 • TS. Đào Quang Duy
 • TS. Trần Quốc Tiến
 • TS. Nguyễn Đức Cường
 • TS. Bùi Văn Hào
 • TS. Nguyễn Tư
 • TS. Nguyễn Thị Hồng Trang
 • ThS. Lê Thị Thảo Viễn
7.  Các lĩnh vực khoa học chủ đề của Hội nghị
 • Vật lý và vật liệu từ
 • Vật lý bán dẫn-điện môi
 • Vật liệu-linh kiện bán dẫn-điện môi
 • Vật liệu y sinh-nông nghiệp, năng lượng-môi trường
 • Vật liệu compozit-kim loại-cốm

8.   Các mốc thời gian quan trọng

 • Đăng ký tham dự và nộp tóm tắt báo cáo:    15/5/2019, gia hạn 31/5/2019       (mẫu đăng ký)
 • Nộp báo cáo toàn văn và hội nghị phí                01/7/2019       (mẫu báo cáo)

9.   Xuất bản và Kỷ yếu Hội nghị 

Việc xuất bản các báo cáo, công trình khoa học tham dự hội nghị có các lựa chọn sau đây:
 • Kỷ yếu Hội nghị: sẽ được in và trao cho các các đại biểu tham dự (có đăng ký và nộp hội nghị phí) ngay tại Hội nghị. 
 • Tạp chí Vietnam Journal of Science and Technology (ACI): bản thảo được viết bằng Tiếng Anh theo mẫu của tạp chí, submission ONLINE tại http://vjs.ac.vn/index.php/jst theo chuyên mục SPMS 2019 và được Hội đồng Biên tập của tạp chí xét chọn. Chú ý: phí đăng bài theo quy định của tạp chí.
 • Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

10. Hội nghị phí 

Các đại biểu tham gia đều đóng hội nghị phí theo một trong các mức sau:
 • Cán bộ nghiên cứu/giảng dạy/triển khai:          1.800.000 đ/người
 • Nghiên cứu sinh/học viên cao học/sinh viên:    1.000.000 đ/người

Kinh phí trên bao gồm: Kỷ yếu và tài liệu Hội nghị; quà lưu niệm; ăn trưa và ăn tối; trà, café và bánh kẹo trong các buổi nghỉ giữa giờ; phí hội viên Hội KHVL niên khoá 2019-2020. Với các nhóm nghiên cứu tham gia Hội nghị với số lượng lớn trở lên được giảm hội nghị phí (5-10 người: giảm 5%, trên 10 người: giảm 10%). Với mỗi một suất đóng hội nghị phí được gửi tối đa 2 (hai) bài tới Hội nghị (không bao gồm bài do BTC mời).

12.  Liên hệ

BTC Hội nghị VLCR và KHVL Toàn quốc lần thứ 11
Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ - Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam
40 Tạ Quang Bửu - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại liên lạc: 090.464.8292, (024)-36230435 Fax (024)-36230293

Trường Đại học Phenikaa