Thông báo số 1 Hội nghị SPMS 2017

HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 10 (SPMS-2017) (http://spms2017.vmrs.org.vn)

Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Huế, Hội Khoa học Vật liệu, Hội Vật lý Việt Nam, Viện Vật lý (VAST) và Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đồng phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 10 (SPMS2017) vào các ngày 19-21 tháng 10 năm 2017 tại Thành phố Huế - Di sản văn hóa thế giới.

1.  Thông tin chung về Hội nghị
Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc (SPMS) tổ chức hai năm một lần đã trở thành một diễn đàn khoa học có uy tín, thu hút sự quan tâm và là nơi gặp gỡ, trao đổi, phổ biến các phát triển mới nhất trong lĩnh vực Vật lý các chất đông đặc và Khoa học vật liệu suốt từ năm 1995 đến nay.
SPMS 2017 được tổ chức tại Đại học Huế, nhằm tạo điều kiện để các nhà khoa học có dịp trao đổi, báo cáo giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực. Chương trình SPMS 2017 sẽ bao gồm các báo cáo mời toàn thể, báo cáo mời tại các tiểu ban, các báo cáo nói và poster được lựa chọn căn cứ vào các kết quả khoa học công bố gần đây. Hội nghị SPMS 2017 sẽ tiến hành phản biện các báo cáo toàn văn của các tác giả/nhóm tác giả gửi đến Hội nghị và sẽ in Kỷ yếu Hội nghị trước ngày khai mạc Hội nghị. Các bài có kết quả tốt, viết bằng tiếng Anh có thể được lựa chọn để đăng trong số chuyên san của Tạp chí Khoa học và Công nghệ (VAST), Tạp chí Advances in Nantural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology và Journal of Nanomaterials.
2.   Các cơ quan tổ chức Hội nghị
 • Hội Khoa học Vật liệu, Hội Vật lý Việt Nam
 • Viện Vật lý, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
3.   Các cơ quan tài trợ:
 • Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Bộ Khoa học và Công nghệ (Chương trình Phát triển Vật lý đến năm 2020) 
 • Viện Vật lý, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Quốc gia Tp HCM
 • Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Trường Đại học Tân Trào
 • Trường Đại học Aix-Marseille
 • Công ty SYSKEY
 • Công ty HORIBA
 • Công ty ACETECH
 • Công ty MATERION
 • Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
 • Các tổ chức/doanh nghiệp khác…
4.   Thời gian, địa điểm:
 • Thời gian họp: 19-21/10/2017
 • Địa điểm họp: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế     
5.  Chủ tịch Hội nghị
 •   GS. Nguyễn Đại Hưng      Hội Vật lý Việt Nam
 •   PGS. Hoàng Văn Hiển       Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế
6.   Ban Tổ chức Hội nghị:
Các trưởng ban:
 • GS. Nguyễn Đức Chiến - Hội KHVLVN-Hội VLVN Trưởng ban
 • PGS. Võ Thanh Tùng - Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế Đồng trưởng ban
 • GS. Nguyễn Quang Liêm - Viện Khoa học Vật liệu Đồng trưởng ban
 • TS. Nguyến Thị Thanh Hà - Bộ Khoa học và Công nghệ Đồng trưởng ban
Các uỷ viên BTC:
 • GS. Lê Khắc Bình - Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia TPHCM
 • GS. Phan Hồng Khôi  - Hội Vật lý Việt Nam 
 • GS. Lê Quốc Minh - Viện Khoa học Vật liệu, VAST
 • GS. Nguyễn Xuân Phúc - Viện Khoa học Vật liệu, VAST
 • GS. Nguyễn Hoàng Lương - Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • PGS. Đặng Mậu Chiến - PTN CN Nanô, Đại học Quốc gia TPHCM
 • GS. Nguyễn Cửu Khoa - Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, VAST
 • PGS. Phạm Thành Huy - Viện AIST, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • GS. Lê Thành Vinh  - Aix-Marseille University
 • GS. Nguyễn Mạnh Đức  - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Anh
 • GS. Vũ Xuân Quang - Trường ĐH Duy Tân
 • PGS. Lê Văn Hiếu  - Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Tp. HCM
 • TS. Cung Trọng Cường - Trường Cao Đẳng Công nghiệp Huế
 • GS. Lưu Cẩm Lộc - Viện Công nghệ Hóa học, VAST
 • TS. Đoàn Minh Thủy - Đại học Quy Nhơn
 • TS. Hoàng Nhật Hiếu - Đại học Quy Nhơn
 • TS. Ngạc An Bang - Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • TS. Nguyễn Thanh Bình - Viện Vật lý, VAST
 • PGS. Đào Hồng Bách - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • GS. Bạch Thành Công - Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • PGS. Huỳnh Đăng Chính - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • TS. Trương Văn Chương - Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế
 • PGS. Hoàng Dũng - Đại học Quốc gia TPHCM
 • TS. Nguyễn Văn Dũng - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Nguyễn Văn Đăng - Trường Đại học Thái Nguyên
 • GS. Nguyễn Năng Định - Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • GS. Nguyễn Hữu Đức - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • PGS. Đỗ Thị Hương Giang - Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • PGS. Nguyễn Hoàng Hải - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • TS. Phạm Nguyên Hải - Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • PGS. Phó Thị Nguyệt Hằng - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • GS. Nguyễn Văn Hiếu - Viện ITIMS, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • PGS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Trường Đại học Vinh
 • PGS. Lục Huy Hoàng - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • GS. Thái Hoàng - Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, VAST
 • PGS. Lê Văn Hồng - Viện Khoa học Vật liệu, VAST
 • TS. Lê Vũ Tuấn Hùng - Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp. HCM
 • PGS. Vũ Ngọc Hùng - Viện ITIMS, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • TS. Nguyễn Thanh Hường - Viện Khoa học Vật liệu, VAST
 • PGS. Lưu Tiến Hưng - Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
 • PGS. Bùi Thị Bửu Huê - Khoa Khoa học, Đại học Cần Thơ
 • PGS. Vũ Đình Lãm - Viện Khoa học Vật liệu, VAST
 • PGS. Trần Đại Lâm - Viện Khoa học Vật liệu, VAST
 • PGS. Vũ Thị Kim Liên - Trường Đại học Thái Nguyên
 • GS. Nguyễn Văn Minh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • GS. Phan Ngọc Minh - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • PGS. Hoàng Nam Nhật - Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • PGS. Đoàn Đình Phương - Viện Khoa học Vật liệu, VAST
 • TS. Nguyễn Thị Minh Phương - Trường Đại học Quy Nhơn
 • PGS. Nguyễn Mạnh Sơn - Trường Đại học Huế
 • GS. Lưu Tuấn Tài - Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • PGS. Phạm Đức Thắng - Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • PGS. Nguyễn Minh Thủy - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • PGS. Trần Tuấn - Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia TPHCM
 • TS. Nguyễn Trí Tuấn - Trường Đại học Cần Thơ
 • GS. Trần Trung - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
 • PGS. Lâm Quang Vinh - Trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp. HCM
 • PGS. Lê Văn Vũ - Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • PGS. Đặng Đức Vượng - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • PGS. Phan Bách Thắng - Trung tâm INOMAR, ĐHQG Tp. HCM
Ban Thư Ký
 • PGS. Phạm Thành Huy
 • CN. Trần Thị Thảo Hiền
 •  ThS. Nguyễn Lý Hữu Huấn
 • TS. Nguyễn Thanh Hường
 • TS. Vũ Ngọc Phan
 • TS. Nguyễn Đức Trung Kiên
 • TS. Ngô Ngọc Hà
 • TS. Nguyễn Công Tú
 • ThS. Lê Thị Thảo Viễn
 • TS. Nguyễn Thị Lan 
 • TS. Lê Thị Tâm
 • CN. Ninh Thị Hồng
 • CN. Đinh Dương Hương Nguyên
7.  Các lĩnh vực khoa học chủ đề của Hội nghị
 • Vật lý và vật liệu từ
 • Vật lý bán dẫn-điện môi
 • Vật liệu-linh kiện bán dẫn-điện môi
 • Vật liệu y sinh-nông nghiệp, năng lượng-môi trường
 • Vật liệu compozit-kim loại-cốm
8.   Các mốc thời gian quan trọng
 • Đăng ký tham dự và nộp tóm tắt báo cáo:         1/7/2017. Gia hạn: ngày 15 tháng 7 năm 2017.
 • Nộp báo cáo toàn văn và hội nghị phí                15/8/2017
9.   Xuất bản và Kỷ yếu Hội nghị 
Việc xuất bản các báo cáo, công trình khoa học tham dự hội nghị có các lựa chọn sau đây:
 • Kỷ yếu Hội nghị: sẽ được in và trao cho các các đại biểu tham dự (có đăng ký và nộp hội nghị phí) ngay tại Hội nghị. 
 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ (VAST): bản thảo được viết bằng Tiếng Anh theo mẫu của Tạp chí và được Hội đồng Biên tập của Tạp chí lựa chọn.
 • Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology
 • Journal of Nanomaterials
10. Hội nghị phí 
Các đại biểu tham gia đều đóng hội nghị phí theo một trong các mức sau:
 • Cán bộ nghiên cứu/giảng dạy/triển khai:          1.800.000 đ/người
 • Nghiên cứu sinh/học viên cao học/sinh viên:    1.000.000 đ/người
Kinh phí trên bao gồm: Kỷ yếu và tài liệu Hội nghị; Quà lưu niệm; Ăn trưa; Trà, cafe bánh kẹo trong các buổi nghỉ giữa giờ; Phí Hội viên Hội KHVL niên khoá 2017-2018. 
11. Chương trình tham quan:
BTC Hội nghị dự kiến tổ chức tour tham quan một số di tích đặc biệt thuộc Quần thể di tich Cố đô Huế, là Di sản Văn hoá Thế giới được UNESCO công nhận.
12.  Địa chỉ liên lạc
BTC Hội nghị VLCR và KHVL Toàn quốc lần thứ 9
Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ - Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam
40 Tạ Quang Bửu -  Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại liên lạc: (04)36230435   Fax (04)36230293