Thông báo gia hạn thời gian nộp báo cáo tóm tắt Hội nghị SPMS 2019

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO TÓM TẮT HỘI NGHỊ SPMS 2019
Tính đến hết ngày 15/5/2019, BTC Hội nghị SPMS 2019 đã nhận được gần 160 báo cáo tóm tắt và đăng ký tham dự.
Để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo quý thày cô và đồng nghiệp chưa kịp chuẩn bị báo cáo tóm tắt cho Hội nghị SPMS 2019, BTC xin thông báo gia hạn thời gian nộp báo cáo tóm tắt đến hết ngày 31/5/2019.
Rất mong nhận được sự đóng góp của quý thầy, cô, các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp để Hội nghị được thành công.
Trân trọng cảm ơn
BTC Hội nghị SPMS 2019
----------
Mẫu đăng ký và tóm tắt có thể tải ở đây.