Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Đỉnh Bạch M

Thành lập năm 2002, hoạt động trong lĩnh vực thiết bị đo lường - thử nghiệm và cơ điện tử