THƯ NGỎ TÀI TRỢ

 Tải về file pdf

Kính gửi: Quý Cơ quan và Doanh nghiệp

Tiếp nối thành công của các Hội nghị Toàn quốc về Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu lần thứ 9 (SPMS 2015) tại Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ 10 (SPMS 2017) tại Thành phố Huế và lần thứ 11 (SPMS 2019) tại Thành phố Quy Nhơn, Hội Vật lý Việt Nam, Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam và Trường Đại học Cần Thơ sẽ đồng phối hợp tổ chức Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 12 (SPMS 2021) vào các ngày 07-10 tháng 11 năm 2021 tại Trường Đại học Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ.

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc (SPMS) tổ chức hai năm một lần đã trở thành một diễn đàn khoa học có uy tín, thu hút sự quan tâm và là nơi gặp gỡ, trao đổi, phổ biến các phát triển mới nhất trong lĩnh vực Vật lý các chất đông đặc và Khoa học vật liệu suốt từ năm 1995 đến nay. Chương trình SPMS 2021 sẽ bao gồm các báo cáo mời toàn thể, báo cáo mời tại các tiểu ban, các báo cáo nói và poster được lựa chọn căn cứ vào các kết quả khoa học công bố gần đây, và báo cáo tóm tắt của các tác giả, nhóm tác giả gửi đến Hội nghị. SPMS 2021 sẽ tiến hành phản biện và in Kỷ yếu Hội nghị trước ngày khai mạc Hội nghị 07/11/2021.

Hội nghị dự kiến có sự tham gia của gần 400 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đại học đang hoạt động trong các ngành vật lý, khoa học vật liệu, hóa học, sinh học… tại các trường đại học và viện nghiên cứu trong cả nước. Ngoài ra, một số các nhà khoa học đang làm việc và nghiên cứu ở nước ngoài cũng về tham dự hội nghị.

Với quy mô và tầm quan trọng của Hội nghị, Ban Tổ chức hội nghị trân trọng kính mời các Quý Cơ quan và Doanh nghiệp tham gia và tài trợ cho Hội nghị. Sự tham gia của của quý vị chắc chắn sẽ góp phần cho thành công của hội nghị. Hình thức tham gia tài trợ cho Hội nghị và quyền lợi của Quý Công ty như sau:

 1. Tài trợ Kim cương:
 2. Mức tài trợ thấp nhất 50.000.000 VNĐ (năm mươi triệu đồng).
 3. Quyền lợi:

- Hội nghị giới thiệu là nhà tài trợ chính thức trong lễ khai mạc và bế mạc;

- Giới thiệu sản phẩm hoặc báo cáo khoa học tại hội trường chính trong 10 phút;

- Thương hiệu/logo được in trên thư mời hội nghị, trên banner lớn tại hội trường cũng như các banner trong các phòng họp các tiểu ban khoa học;

- Một năm quảng cáo logo công ty ở trang nhất website Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam – vmrs.org.vn (ở dưới cùng trang web) và một năm quảng cáo sản phẩm của công ty (1 trang) trong phần Quảng cáo hoặc Đối tác của website Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam;

- Tối đa 4 trang quảng cáo, giới thiệu về công ty và sản phẩm trong kỷ yếu của Hội nghị;

- Tối đa 7 poster quảng cáo gồm 2 poster gần cửa phòng họp toàn thể và 5 poster ở hành lang hoặc gần cửa các phòng họp các tiểu ban.

- Tối đa 2 bàn trưng bày sản phẩm ở vị trí ưu tiên;

- Thư mời hội nghị: 5 cái.

 

 1. Tài trợ Vàng:
 2. Mức tài trợ thấp nhất 35.000.000 VNĐ (ba mươi lăm triệu đồng).
 3. Quyền lợi:

- Hội nghị cảm ơn là nhà tài trợ trong lễ khai mạc và bế mạc;

- Giới thiệu sản phẩm hoặc báo cáo khoa học tại phòng họp các tiểu ban trong 10 phút;

- Thương hiệu/logo được in trên thư mời hội nghị, trên banner lớn tại hội trường cũng như các banner trong các phòng họp các tiểu ban khoa học;

- Một năm quảng cáo logo công ty ở trang nhất website Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam – vmrs.org.vn (ở dưới cùng trang web) và một năm quảng cáo sản phẩm của công ty (1 trang) trong phần Quảng cáo hoặc Đối tác của website Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam;

- Tối đa 3 trang quảng cáo, giới thiệu về công ty và sản phẩm trong kỷ yếu của Hội nghị;

- Tối đa 3 poster quảng cáo gồm 1 poster gần cửa phòng họp toàn thể và 2 poster ở hành lang.

- 1 bàn trưng bày sản phẩm ở vị trí ưu tiên sau tài trợ Kim cương;

- Thư mời hội nghị: 3 cái.

 1. Tài trợ Bạc:
 2. Mức tài trợ thấp nhất 20.000.000 VNĐ (hai mươi triệu đồng).
 3. Quyền lợi:

- Hội nghị cảm ơn là nhà tài trợ trong lễ khai mạc và bế mạc;

- Giới thiệu sản phẩm hoặc báo cáo khoa học tại phòng họp vào giờ giải lao trong 10 phút;

- Thương hiệu/logo được in trên thư mời hội nghị, trên banner lớn tại hội trường cũng như các banner trong các phòng họp các tiểu ban khoa học;

- Sáu tháng quảng cáo logo công ty ở trang nhất website Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam – vmrs.org.vn (ở dưới cùng trang web) và sáu tháng quảng cáo sản phẩm của công ty (1 trang) trong phần Quảng cáo hoặc Đối tác của website Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam;

- Tối đa 2 trang quảng cáo, giới thiệu về công ty và sản phẩm trong kỷ yếu của Hội nghị;

- Tối đa 2 poster quảng cáo ở hành lang.

- 1 bàn trưng bày sản phẩm ở vị trí ưu tiên sau tài trợ Kim cương và Vàng;

- Thư mời hội nghị: 2 cái.

 1. Tài trợ Đồng:
 2. Mức tài trợ thấp nhất 10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng).
 3. Quyền lợi:

- Hội nghị cảm ơn là nhà tài trợ trong lễ khai mạc và bế mạc;

- Thương hiệu/logo được in trên thư mời hội nghị, trên banner lớn tại hội trường cũng như các banner trong các phòng họp các tiểu ban khoa học;

- Sáu tháng quảng cáo logo công ty ở trang nhất website Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam – vmrs.org.vn (ở dưới cùng trang web) và sáu tháng quảng cáo sản phẩm của công ty (1 trang) trong phần Quảng cáo hoặc Đối tác của website Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam;

- 1 trang quảng cáo, giới thiệu về công ty và sản phẩm trong kỷ yếu của Hội nghị;

- 1 poster quảng cáo ở hành lang.

- 1 bàn trưng bày sản phẩm ở vị trí ưu tiên sau tài trợ Kim cương, Vàng và Bạc;

- Thư mời hội nghị: 1 cái.

 1. Các hình thức tài trợ khác:

Quý Cơ quan và Doanh nghiệp có thể tài trợ cho Hội nghị với nhiều hình thức khác như:

- Tài trợ việc in kỷ yếu của Hội nghị.

- Tài trợ Tiệc chiêu đãi.

- Tài trợ suất ăn trưa cho đại biểu.

- Tài trợ nước uống, cafe, trà và bánh kẹo cho giờ giải lao.

- Tài trợ túi hoặc cặp sách có in logo của Hội nghị và công ty cho đại biểu.

- Tài trợ sổ và bút cho đại biểu.

- Tài trợ dây và thẻ tên đại biểu có in logo của Hội nghị và công ty cho đại biểu.

Quý Cơ quan và Doanh nghiệp có thể tham gia Hội nghị với các hình thức khác như:

- Giới thiệu sản phẩm hoặc báo cáo khoa học tại hội trường chính trong 10 phút (15.000.000 đồng/báo cáo);

- Giới thiệu sản phẩm hoặc báo cáo khoa học tại phòng họp chính vào giờ giải lao trong 10 phút (10.000.000 đồng/báo cáo);

- Giới thiệu sản phẩm hoặc báo cáo khoa học tại phòng họp tiểu ban trong 10 phút (10.000.000 đồng/báo cáo);

- Giới thiệu sản phẩm hoặc báo cáo khoa học tại phòng họp tiểu ban vào giờ giải lao trong 10 phút (5.000.000 đồng/báo cáo);

- Quảng cáo, giới thiệu về công ty và sản phẩm trong trang ruột kỷ yếu của Hội nghị (5.000.000 đồng/trang);

- Quảng cáo trên poster ở hành lang (3.000.000 đồng/poster).

- Bàn trưng bày sản phẩm (10.000.000 đồng/bàn);

- Quảng cáo logo của công ty ở trang nhất website Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam – vmrs.org.vn (ở dưới cùng trang web) trong một năm (10.000.000 đồng/logo/năm).

- Quảng cáo sản phầm của công ty trong phần Quảng cáo hoặc Đối tác của website Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam trong một năm (15.000.000 đồng/trang/năm).

Tất cả các đơn vị tham gia và tài trợ cho Hội nghị đều được in logo công ty trong thư mời tham dự Hội nghị và in trên banner lớn ở hội trường chính với kích thước và vị trí phù hợp với mức tài trợ theo quy định của Ban tổ chức.

Các đơn vị tham gia và tài trợ cần gửi bài giới thiệu sản phẩm và báo cáo khoa học cho Ban tổ chức Hội nghị trước ngày 01 tháng 10 năm 2021. Các đơn vị tham gia và tài trợ tự chuẩn bị bàn trưng bày và tự in poster quảng cáo. BTC đề nghị các đợn vị cung cấp danh sách đại biểu để BTC gửi thư mời đúng hạn và tránh nhầm lẫn.

Ban tổ chức Hội nghị SPMS 2021 kính mong sự quan tâm và tham gia tài trợ của các Quý Cơ quan và Doanh nghiệp. Sự đóng góp và tham gia của quý vị là nguồn lực quan trọng giúp cho việc học tập, cập nhật kiến thức và trao đổi thông tin thuộc lĩnh vực vật lý, khoa học vật liệu, hóa học và sinh học… trong nước và quốc tế diễn ra thường xuyên, liên tục.

Địa chỉ liên hệ:

BTC Hội nghị VLCR và KHVL Toàn quốc lần thứ 12 (SPMS 2021)

 1. GS. TS. NGND. Nguyễn Đức Chiến (điện thoại: 0913393960)
 2. PGS. TS. Phạm Thành Huy (điện thoại: 0912021429)
 3. TS. Vũ Ngọc Phan (điện thoại: 0902713838)

Địa chỉ: Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam, 40 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel: (024)36230435                                     Fax: (024)36230293

E-mail: spms2021vmrs@gmail.com            Website: http://vmrs.org.vn

Chúng tôi tin tưởng rằng mối quan hệ giữa các Quý Cơ quan và Doanh nghiệp với Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam sẽ ngày càng tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.           

                                                                                          Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

                                                                                      CHỦ TỊCH HỘI KHOA HỌC VẬT LIỆU

                                       

 

                                                                                              GS. TS. NGUYỄN ĐỨC CHIẾN