Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ 12 (SPMS 2021)

Lùi thời gian tổ chức Hội nghị SPMS 2021 sang đầu năm 2022. Thời gian tổ chức mới sẽ được gửi đến các thầy cô, các nhà khoa học và các nhà tài trợ trong các thông báo sau.

          

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC

LẦN THỨ 12 (SPMS 2021)

(http://vmrs.org.vn)

 

Kính gửi: Các thầy cô, các nhà khoa học và các nhà tài trợ Hội nghị SPMS 2021

 

Tính đến thời điểm này, Ban Tổ chức Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ 12 (SPMS 2021) đã nhận được gần 350 tóm tắt báo cáo của các tác giả từ trên 50 trường đại học và viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Quá trình phản biện bài báo và các công tác chuẩn bị khác đã và đang được tiến hành khẩn trương,

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên cả nước nói chung và các tỉnh miền Nam nói riêng, Ban Tổ chức Hội nghị xin trân trọng thông báo tới các thầy cô, các nhà khoa học và các nhà tài trợ một số thông tin về Hội nghị như sau:

  1. Lùi thời gian tổ chức Hội nghị SPMS 2021 sang đầu năm 2022. Thời gian tổ chức mới sẽ được gửi đến các thầy cô, các nhà khoa học và các nhà tài trợ trong các thông báo sau.
  2. Hội nghị tiếp tục nhận đăng ký tham dự và tóm tắt báo cáo đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021.
  3. Gia hạn thời gian nộp báo cáo toàn văn đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2021.
  4. Với các bài đăng ký xuất bản trong số chuyên san của Hội nghị trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, kính đề nghị các tác giả gửi bài (theo mẫu đính kèm email) vào mục “SPMS2021-The 12th National Conference on Solid State Physics & Materials Science” trên trang web của tạp chí tại địa chỉ https://vjs.ac.vn/index.php/jst/about/submissions.
  5. Gia hạn thời gian nộp hội nghị phí đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Ban Tổ chức Hội nghị rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các thầy cô, các nhà khoa học và các nhà tài trợ. Khi cần thêm thông tin, xin liên hệ Ban Thư ký Hội nghị qua email spms2021vmrs@gmail.com hoặc số điện thoại 0902713838.

Trân trọng cảm ơn.

                                                                                          Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

                                                                                                     TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                                   CHỦ TỊCH HỘI KHOA HỌC VẬT LIỆU

 

 

 

                                                                                       GSTS. NGND. Nguyễn Đức Chiến