Thông báo số 2

HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 9

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8-10 tháng 11 năm 2015

Websitehttp://spms2015.vmrs.org.vn

Kính gửi: Các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân tham gia Hội nghị Ban tổ chức Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ 9 (gọi tắt là SPMS2015) xin trân trọng thông báo tới các Quý vị một số thông tin cụ thể liên quan đến Hội nghị như sau:

1.    Gia hạn thời gian nộp báo cáo tóm tắt Hội nghị đến hết ngày 15 tháng 07 năm 2015.
2.    BTC sẽ thông báo các báo cáo được chấp nhận trước ngày 30 tháng 07 năm 2015.
3.    Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: ngày 30 tháng 08 năm 2015.
4.    Hội nghị phí: 
Các đại biểu tham gia đều đóng hội nghị phí theo một trong các mức sau:
Trước ngày 30 tháng 09 năm 2015:

•    Cán bộ nghiên cứu/giảng dạy/triển khai:     1.200.000 đ/người
•    Nghiên cứu sinh, học viên cao học:               800.000 đ/người
•    Sinh viên:                                                  500.000 đ/người

Sau ngày 30 tháng 09 năm 2015 và tại địa điểm Hội nghị:

•    Cán bộ nghiên cứu/giảng dạy/triển khai:     1.500.000 đ/người
•    Nghiên cứu sinh, học viên cao học:              1.000.000 đ/người
•    Sinh viên:                                                    800.000 đ/người

Kinh phí trên bao gồm: 01 cuốn kỷ yếu/bài báo; Tài liệu Hội nghị; Quà lưu niệm; Ăn trưa; Trà, cafe và bánh kẹo trong các buổi nghỉ giữa giờ; Phí Hội viên Hội KHVL niên khoá 2015-2016. 

Tài khoản nộp phí tham dự Hội nghị:

  • Tên tài khoản: Ninh Thị Hồng
  • Số tài khoản: 1221.0000.876.102
  • Ngân Hàng: Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Hà Thành

(Lưu ý: khi chuyển khoản đề nghị Quý Tác giả ghi rõ lý do nộp tiền là: Hội nghị phí SPMS2015; Tên tác giả; CODE bài (nếu có); Tên đơn vị công tác).

 

5.    Do kỷ yếu Hội nghị sẽ được in trước ngày khai mạc Hội nghị, BTC sẽ chỉ đăng các công trình sau khi có ý kiên chấp nhận của các phản biện và tác giả/đại diện tác nhóm tác giả đã đóng hội nghị phí. Do số lượng cuốn kỷ yếu sẽ in được xác định dựa trên số lượng bài báo tham gia và số lượng đại biểu đăng ký, các đại biểu tham dự, hoặc tác giả muốn có thêm cuốn kỷ yếu, đề nghị đăng ký với ban thư ký và nộp thêm kinh phí 100.000 đ/01 cuốn kỷ yếu (ngoài 01 cuốn kỷ yếu đã bao gồm trong Hội nghị phí).
6.    Các biểu mẫu báo cáo tóm tắt, báo cáo toàn văn có thể lấy trực tiếp trên website của Hội nghị: http://spms2015.vmrs.org.vn.
7.    Các đại biểu có thể trao đổi trực tiếp với ban thư ký Hội nghị theo đia chỉ e-mail:     spms2015vmrs@gmail.com

Địa chỉ liên lạc
        BTC Hội nghị VLCR và KHVL Toàn quốc lần thứ 9
Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ - Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam
40 Tạ Quang Bửu -  Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại liên lạc: (04)36230435     Fax (04)36230293    
E-mail: spms2015vmrs@gmail.com
Website: http://spms2015.vmrs.org.vn

 

TM BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
TRƯỞNG BAN