HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC

LẦN THỨ 12 (SPMS 2021) – Cần Thơ 7-10/11/2021

(http://vmrs.org.vn)

 

Hội Vật lý Việt Nam, Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam, Viện Vật lý, Viện Khoa học Vật liệu (VAST) và Trường Đại học Cần Thơ đồng phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 12 (SPMS2021) vào các ngày 7-10 tháng 11 năm 2021 tại Trường Đại học Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ.

 

1. Thông tin chung về Hội nghị

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc (SPMS) tổ chức hai năm một lần đã trở thành một diễn đàn khoa học có uy tín, thu hút sự quan tâm và là nơi gặp gỡ, trao đổi, phổ biến các phát triển mới nhất trong lĩnh vực Vật lý các chất đông đặc và Khoa học vật liệu suốt từ năm 1995 đến nay.

SPMS 2021 được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ, nhằm tạo điều kiện để các nhà khoa học có dịp trao đổi, báo cáo giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực. Chương trình SPMS 2021 sẽ bao gồm các báo cáo mời toàn thể, báo cáo mời tại các tiểu ban, các báo cáo nói và poster được lựa chọn căn cứ vào các kết quả khoa học công bố gần đây. Hội nghị SPMS 2021 sẽ tiến hành phản biện các báo cáo toàn văn của các tác giả/nhóm tác giả gửi đến Hội nghị và sẽ in Kỷ yếu Hội nghị trước ngày khai mạc Hội nghị. Các bài có kết quả tốt, viết bằng tiếng Anh có thể được lựa chọn để đăng trong số chuyên san của Tạp chí Vietnam Journal of Science and Technology (ACI) và Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ESCI, Scopus).

2. Các cơ quan tổ chức Hội nghị

 • Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam
 • Trường Đại học Cần Thơ
 • Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
 • Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)

3. Các cơ quan tài trợ Hội nghị

 • Trường Đại học Cần Thơ
 • Bộ Khoa học và Công nghệ (Chương trình Phát triển Vật lý)
 • Viện Vật lý, VAST
 • Viện Khoa học Vật liệu, VAST
 • Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Quốc gia Tp HCM
 • Trường Đại học Phenikaa
 • Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Các tổ chức/doanh nghiệp khác…

4. Thời gian, địa điểm

Thời gian: 7-10/11/2021

Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ        


5.
Chủ tịch Hội nghị

GS Nguyễn Đại Hưng                         Chủ tich Hội Vật lý Việt Nam
GS Hà Thanh Toàn                             Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ


6. Ban tổ chức Hội nghị

Các trưởng ban:

GS Nguyễn Đức Chiến, Hội KHVLVN-Hội VLVN, Trưởng ban
GS Trần Ngọc Hải, Trường Đại học Cần Thơ, Đồng Trưởng ban
PGS Đoàn Đình Phương, Viện Khoa học Vật liệu, Đồng Trưởng ban
TS Nguyễn Thị Thanh Hà, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đồng Trưởng ban

 

Các uỷ viên BTC:

GS. Phan Hồng Khôi, Hội Vật lý Việt Nam
GS. Lê Quốc Minh, Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam
GS. Nguyễn Xuân Phúc, Viện Khoa học Vật liệu, VAST
GS. Nguyễn Hoàng Lương, Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
GS. Đặng Mậu Chiến, Viện Công nghệ Nanô, Đại học Quốc gia Tp. HCM
GS. Phạm Thành Huy, Trường Đại học Phenikaa
GS. Phan Ngọc Minh, 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
GS. Nguyễn Quang Liêm, Viện Khoa học Vật liệu, VAST
PGS. Ngạc An Bang, Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. Lê Viết Báu, Trường ĐH Hồng Đức
PGS. Nguyễn Thanh Bình, Viện Vật lý, VAST
PGS. Huỳnh Đăng Chính, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
TS. Trương Văn Chương, Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế
GS. Bạch Thành Công, Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. Hoàng Dũng, Đại học Quốc gia Tp. HCM
TS. Nguyễn Văn Dũng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
GS. Nguyễn Phúc Dương, Viện ITIMS, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
PGS. Nguyễn Văn Đăng, 
Trường Đại học khoa học, ĐH Thái Nguyên
GS. Nguyễn Năng Định, 
Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 
GS. Nguyễn Hữu Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.Nguyễn Mạnh Đức, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Anh
PGS. Đỗ Thị Hương Giang, Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. Nguyễn Hoàng Hải, Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Phạm Nguyên Hải, Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Phan Thanh Hải, 
Trường ĐH Quy Nhơn
GS. Lê Văn Hiếu, Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Tp. HCM
GS. Nguyễn Văn Hiếu, Trường Đại học Phenikaa
PGS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Trường Đại học Vinh
PGS. Lục Huy Hoàng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
GS. Thái Hoàng, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, VAST
PGS. Bùi Thị Bửu Huê, Khoa Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ
PGS. Lê Vũ Tuấn Hùng, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp. HCM
GS. Vũ Ngọc Hùng Viện ITIMS, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
PGS. Lưu Tiến Hưng, 
Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
GS. Phan Mạnh Hưởng, University of South Florida
TS. Nguyễn Thanh Hường, Viện Khoa học Vật liệu, VAST
GS. Vũ Đình Lãm, Học viện Khoa học và Công nghệ, VAST
PGS. Nguyễn Hữu Lâm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
GS. Trần Đại Lâm, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, VAST
TS. Lê Văn Lịch, Viện KH và KT Vật liệu, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
PGS. Vũ Thị Kim Liên, Trường Đại học Duy Tân
GS. Lưu Cẩm Lộc, Viện Công nghệ Hóa học, VAST
GS. Nguyễn Văn Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS. Trần Vũ Diễm Ngọc, Viện KH và KT Vật liệu, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
GS. Hoàng Nam Nhật, Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. Ngô Văn Nông, Nagoya University
PGS. Phạm Thanh Phong, Trường ĐH Tôn Đức Thắng
PGS. Nguyễn Mạnh Sơn, Trường Đại học khoa học, ĐH Huế
GS. Lưu Tuấn Tài, Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Đoàn Đức Chánh Tín, Viện Công nghệ Nano, ĐHQG Tp HCM
PGS. Phan Bách Thắng, Trung tâm INOMAR, ĐHQG Tp. HCM
PGS. Phạm Đức Thắng, Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. Đoàn Văn Hồng Thiện, Trường Đại học Cần Thơ
TS. Đoàn Minh Thủy, Trường Đại học Quy Nhơn
PGS. Nguyễn Minh Thủy, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS. Trần Quốc Tiến, Viện Khoa học Vật liệu, VAST
PGS. Vũ Thanh Trà, Trường ĐH Cần Thơ
PGS. Trần Tuấn, Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Tp. HCM
PGS. Nguyễn Trí Tuấn, Trường Đại học Cần Thơ
PGS. Nguyễn Thanh Tùng, Viện Khoa học Vật liệu, VAST
GS. Lê Thành Vinh, Aix-Marseille University
PGS. Lâm Quang Vinh, Trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp. HCM
PGS. Lê Văn Vũ, Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. Đặng Đức Vượng, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

Ban Thư ký

TS. Vũ Ngọc Phan
PGS. Đặng Đức Vượng
TS. Nguyễn Thanh Hường
TS. Nguyễn Duy Hùng
TS. Ngô Ngọc Hà
TS. Nguyễn Công Tú
PGS. Vũ Xuân Hiền
TS. Dương Anh Tuấn
TS. Nguyễn Thị Kim Chi
TS. Nguyễn Đức Cường
TS. Nguyễn Tư
TS. Trần Mạnh Trung

 

7. Các lĩnh vực khoa học chủ đề của Hội nghị

 • Vật lý và vật liệu từ
 • Vật lý bán dẫn-điện môi
 • Vật liệu-linh kiện bán dẫn-điện môi
 • Vật liệu y sinh-nông nghiệp, năng lượng-môi trường
 • Vật liệu compozit-kim loại-gốm

8. Các mốc thời gian quan trọng

 • Đăng ký tham dự và nộp tóm tắt báo cáo: 01/06/2021
 • Nộp báo cáo toàn văn và hội nghị phí 01/08/2021

9. Xuất bản tạp chí và Kỷ yếu Hội nghị

Việc xuất bản các báo cáo, công trình khoa học tham dự hội nghị có các lựa chọn sau đây:

 • Kỷ yếu Hội nghị: sẽ được in và trao cho các các đại biểu tham dự (có đăng ký và nộp hội nghị phí) ngay tại Hội nghị. 
 • Tạp chí Vietnam Journal of Science and Technology (ACI): bản thảo được viết bằng Tiếng Anh theo mẫu của tạp chí, submission ONLINE tại http://vjs.ac.vn/index.php/jsttheo chuyên mục SPMS2019 và được Hội đồng Biên tập của tạp chí xét chọn.
 • Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 

10. Hội nghị phí

Các đại biểu tham gia đều đóng hội nghị phí theo một trong các mức sau:

 • Cán bộ nghiên cứu/giảng dạy/triển khai: 1.800.000 đ/người
 • Nghiên cứu sinh/học viên cao học/sinh viên: 1.000.000 đ/người

Kinh phí trên bao gồm: Kỷ yếu và tài liệu Hội nghị; quà lưu niệm; ăn trưa và ăn tối; trà, café và bánh kẹo trong các buổi nghỉ giữa giờ; phí hội viên Hội KHVL niên khoá 2021-2022. Với các nhóm nghiên cứu tham gia Hội nghị với số lượng lớn trở lên được giảm hội nghị phí (5-9 người: giảm 5%, trên 10 người: giảm 10%). Với mỗi một suất đóng hội nghị phí được gửi tối đa 2 (hai) bài tới Hội nghị (không bao gồm bài do BTC mời).

11. Địa chỉ liên lạc

BTC Hội nghị VLCR và KHVL toàn quốc lần thứ 12

Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ - Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam

40 Tạ Quang Bửu - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại liên lạc: 090.271.3838, (024)-36230435    Fax (024)-36230293   

E-mail:     spms2021vmrs@gmail.com

Website:   http://vmrs.org.vn