HỘI NGHỊ SPMS 2019

HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 (SPMS 2019)

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, ngày 2-4 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Tp. Qui Nhơn, Bình Định 

(Email đăng ký và gửi bài: spms2019vmrs@gmail.com)

Chương trình chi tiết 

Mục lục Tuyển tập báo cáo 

Tuyển tập các báo cáo tóm tắt 

Đơn vị tổ chức:

   

   

Đơn vị phối hợp tổ chức:

Đơn vị tài trợ (Thư ngỏ tài trợ)