HỘI NGHỊ SPMS 2017

HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 10 (SPMS 2017)

Thành phố Huế, ngày 19-21 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, Tp. Huế 

Tuyển tập các bài báo hội nghị

 Chương trình Hội nghị SPMS 2017  

Danh sách các tóm tắt báo cáo 

Danh sách một số khách sạn 

Thông báo số 1 

Thông báo số 2 

Mẫu bài báo Tạp chí KH&CN 

Mẫu bài báo ANSN 

 

Đơn vị tổ chức:    

Đơn vị phối hợp tổ chức: 

    

    

 

Đơn vị tài trợ (Thư ngỏ tài trợ / Sponsorship Letter): 

    
    
 
      
   
     
 

 

Chương trình Hội nghị SPMS 2017  

 

Danh sách các tóm tắt báo cáo