HỘI NGHỊ SPMS 2015

HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 9 (SPMS 2015)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8-10 tháng 11 năm 2015

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

(Email đăng ký và gửi bài: spms2015vmrs@gmail.com)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

Danh sách tóm tắt báo cáo 

Thông báo số 1 

Thông báo số 2 

Đơn vị tổ chức:

   

   

Đơn vị phối hợp tổ chức:

 

Đơn vị tài trợ