Hội nghị Quốc tế về Khoa học Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ Nano lần thứ VIII (IWAMSN 2016) (Đồng Hới, 8-12/11/2016)

Hội nghị Quốc tế về Khoa học Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ Nano lần thứ VIII sẽ được tổ chức ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình từ 8-12 tháng 11 năm 2016. Đơn vị tổ chức Viện Quốc gia về Khoa học Vật liệu Nhật Bản (NIMS) và Viện Hàn lân Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST).

5 lĩnh vực:
1. Vật liệu Điện từ và Quang tử (mã: MEP) 
2. Vật liệu và linh kiện Nano (mã: NMD)
3. Công nghệ Nano trong Khoa học Sự sống và Công nghệ Môi trường (mã: NLE)
4. Vật liệu mới cho năng lượng (mã: NME)
5. Vật liệu bán dẫn lục giác hai chiều (mã: THS) 
Địa chỉ liên hệ 
Viện Khoa học Vật liệu, VAST, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, 
Ông Phạm Xuân Tường, ĐT: (84-4)-37568870,
Ông Vũ Đình Lãm, ĐT: (84)-948288776
Fax: (84-4) 38360705
E-mail: iwamsn2016@ims.vast.ac.vn 
Trang web: www.iwamsn.ac.vn