Hội nghị Quốc tế về Khoa học Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ Nano lần thứ 9 (IWAMSN 2018)

Hội nghị Quốc tế về Khoa học Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ Nano lần thứ 9 sẽ được tổ chức ở Ninh Bình từ 7-11 tháng 11 năm 2018.

Đơn vị tổ chức Viện Quốc gia về Khoa học Vật liệu Nhật Bản (NIMS) và Viện Hàn lân Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST).

Hội nghị sẽ được chia thành các tiểu ban sau:

1. Vật liệu Điện từ và Quang tử (mã: MEP) 
2. Vật liệu và linh kiện Nano (mã: NMD)
3. Công nghệ Nano trong Khoa học Sự sống và Công nghệ Môi trường (mã: NLE)
4. Vật liệu mới cho năng lượng (mã: NME)
5. Vật liệu bán dẫn lục giác hai chiều (mã: THS) 
6. Vật liệu kim loại và composite tiên tiến (mã AMC)
 
Địa chỉ liên hệ 
Viện Khoa học Vật liệu, VAST, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, 
E-mail: iwamsn2018@ims.vast.ac.vn
Trang web: www.iwamsn.ac.vn