Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 thuộc về các nhà khoa học trong lĩnh vực Toán học và Hóa học

 
 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã phê duyệt trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 cho hai nhà khoa học được Hội đồng Giải thưởng đề xuất.
 

Theo đó, hai nhà khoa học đoạt Giải thưởng năm 2017 bao gồm:

1. PGS.TS. Nguyễn Sum, Trường Đại học Quy Nhơn

Lĩnh vực: Toán học

Công trình: Nguyễn Sum, 2015. On the Peterson hit problem, Advances in Mathematics, Vol. 274, 432–489.     

2. GS.TS. Phan Thanh Sơn Nam, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hóa học

Công trình: Giao H. Dang, Thinh T. Dang, Dung T. Le, Thanh Truong, Nam T. S. Phan, 2014. Propargylamine synthesis via sequential methylation and C-H functionalization of N-methylanilines and terminal alkynes under metal-organic-framework Cu2(BDC)2(DABCO) catalysis, Journal of Catalysis, Vol. 319, 258–264.     

Trước đó, ngày 28/4/2017, Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 đã họp xem xét, đánh giá, lựa chọn các nhà khoa học được đề xuất (xem danh sách 4 đề cử cho Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 tại đây). Kết thúc phiên họp, Hội đồng đã chọn hai (02) nhà khoa học nêu trên, đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 . Năm nay, Hội đồng không đề xuất Giải thưởng cho nhà khoa học trẻ.

Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2017) tại Hà Nội.

Nguồn: Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia