BTC Hội nghị VLCR và KHVL toàn quốc lần thứ 12

Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ - Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam
40 Tạ Quang Bửu - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại liên lạc: 090.271.3838, (024)-36230435    Fax (024)-36230293   
E-mail: spms2021vmrs@gmail.com
Website: http://vmrs.org.vn