Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Khoa học Kỹ thuật (ACETECH)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ACETECH
Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà SUCED, Số 108 Nguyễn Hoàng, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Website: www.acetech.com.vn; www.chankhong.vn