BCH HỘI KHVL VN IV (2019-2023)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC VẬT LIỆU VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2019-2023

 

STT  Họ và tên  Chức danh trong BCH   Nơi công tác 
 1

GS. TS. Nguyễn Đức Chiến

Chủ tịch

Viện Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 2 

GS. TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

Phó Chủ tịch
Tổng Thư ký

Trường ĐHKHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội

 3 

GS. TS. Lê Quốc Minh

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Duy Tân

 4

GS. TS. Đặng Mậu Chiến

Phó Chủ tịch

Viện CN Nanô, Đại học Quốc gia TpHCM

 5

GS. TS. Phạm Thành Huy

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Phenikaa

 6

PGS. TS. Đoàn Đình Phương

Phó Chủ tịch

Viện Khoa học vật liệu, Viện HLKHCNVN

 7

PGS. TS. Phạm Đức Thắng

UV Thường vụ
Trưởng Ban Kiểm tra

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

 8

PGS. TS. Phan Bách Thắng

UV Thường vụ

Trung tâm INOMAR, ĐHQG Tp Hỗ Chí Minh

 9

TS. Nguyễn Thanh Tùng

UV Thường vụ

Viện Khoa học vật liệu, Viện HLKHCNVN

 10 

PGS. TS. Ngạc An Bang

Ủy viên

Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia HN

 11 

PGS. TS. Lê Viết Báu

Ủy viên

Trường Đại học Hồng Đức

 12

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên

Viện Vật lý, Viện HLKHCNVN

 13

TS. Nguyễn Xuân Ca

Ủy viên

Trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên

 14

PGS. TS. Huỳnh Đăng Chính

Ủy viên

Trường Đại học Bách Khoa  Hà Nội

 15

PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng

Ủy viên

Trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên

 16

PGS. TS. Hoàng Dũng

Ủy viên

Đại học QG Tp HCM

 17 

TS. Nguyễn Văn Dũng

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 18

PGS. TS. Nguyễn Phúc Dương

Ủy viên

Viện ITIMS, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 19

GS. TS. Nguyễn Hữu Đức

Ủy viên

Đại học Quốc gia Hà Nội

 20

PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang

Ủy viên

Trường Đại học Công nghệ, Đại học QG HN

 21

PGS. TS. Chu Việt Hà

Ủy viên

Trường ĐH Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

 22

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Hải

Ủy viên

Đại học Quốc gia HN

 23

TS. Phạm Nguyên Hải

Ủy viên

Trường Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội

 24

TS. Phan Thanh Hải

Ủy viên

Trường Đại học Quy Nhơn

 25

GS. TS. Lê Văn Hiếu

Ủy viên

Trường Đại học KHTN, Đại học QG Tp HCM

 26

GS. TS. Nguyễn Văn Hiếu

Ủy viên

Trường Đại học Phenikaa

 27

PGS. TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Ủy viên

Trường Đại học Vinh

 28

PGS. TS. Nguyễn Đức Hòa

Ủy viên

Viện ITIMS, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 29

GS. TS. Thái Hoàng

Ủy viên

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện HLKHCNVN

 30

PGS. TS. Lục Huy Hoàng

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 31

PGS. TS. Lê Văn Hồng

Ủy viên

Viện Khoa học vật liệu, Viện HLKHCNVN

 32

PGS. TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

Ủy viên

Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM

 33

TS. Nguyễn Duy Hùng

Ủy viên

Viện AIST, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 34

GS. TS. Vũ Ngọc Hùng

Ủy viên

Viện ITIMS, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 35

PGS. TS. Lưu Tiến Hưng

Ủy viên

Trường CĐSP Vinh

 36

TS. Nguyễn Thanh Hường

Ủy viên

TT Ban TK

Viện Khoa học vật liệu, Viện HLKHCNVN

 37

GS. TS. Nguyễn Cửu Khoa

Ủy viên

Viện KHVL Ứng dụng, Viện HLKHCNVN

 38

PGS. TS. Vũ Đình Lãm

Ủy viên

Học viện Khoa học Công nghệ, Viện HLKHCNVN

 39

GS. TS. Trần Đại Lâm

Ủy viên

Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện HLKHCNVN

 40

TS. Lê Văn Lịch

Ủy viên

Viện KH và KT vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 41

GS. TS. Nguyễn Quang Liêm

Ủy viên

Viện Khoa học vật liệu, Viện HLKHCNVN

 42

PGS. TS. Vũ Thị Kim Liên

Ủy viên

Trường Đại học Duy Tân

 43

GS. TS. Nguyễn Văn Minh

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 44

GS. TS. Phan Ngọc Minh

Ủy viên

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN

 45

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Nam

Ủy viên

Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội

 46

PGS. TS. Hoàng Nam Nhật

Ủy viên

Trường Đại học Công nghệ, Đại học QG Hà Nội

 47

TS. Vũ Ngọc Phan

Ủy viên

Trưởng ban TK

Trường Đại học Phenikaa

 48

PGS. TS. Phạm Thanh Phong

Ủy viên

Viện AIMS, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

 49

TS. Trần Đinh Phong

Ủy viên

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)

 50

GS. TSKH. Nguyễn Xuân Phúc

Ủy viên

Viện Khoa học vật liệu, Viện HLKHCNVN

 51

PGS. TS. Trần Ngọc Quyển

Ủy viên

Viện KHVL Ứng dụng Tp HCM

 52

TS. Nguyễn Văn Quỳnh

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)

 53

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Sơn

Ủy viên

Trường Đại học Huế

 54

GS. TS. Lưu Tuấn Tài

Ủy viên

Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội

 55

PGS. TS. Phương Đình Tâm

Ủy viên

Trường Đại học Phenikaa

 56

PGS. TS. Nguyễn Minh Thủy

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 57

TS. Đoàn Đức Chánh Tín

Ủy viên

Viện CN Nano, ĐHQG Tp HCM

 58

PGS. TS. Chu Văn Tuấn

Ủy viên

Trường ĐHSPKT Hưng Yên

 59

PGS. TS. Lê Anh Tuấn

Ủy viên

Trường Đại học Phenikaa

 60

PGS. TS. Mai Anh Tuấn

Ủy viên

Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ KHCN

 61

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuấn

Ủy viên

Viện KHVL ứng dụng Tp Hồ Chí Minh

 62

PGS. TS. Nguyễn Trí Tuấn

Ủy viên

Trường Đại học Cần Thơ

 63

TS. Phạm Anh Tuấn

Ủy viên

Công ty Vicostone, Tập đoàn Phenikaa

 64

PGS. TS. Võ Thanh Tùng

Ủy viên

Trường Đại học Huế

 65

PGS. TS. Trần Thị Thanh Vân

Ủy viên

Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp HCM

 66

PGS. TS. Lê Văn Vũ

Ủy viên

Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia HN

 67

TS. Nguyễn Minh Vương

Ủy viên

Trường Đại học Quy nhơn

 68

PGS. TS. Đặng Đức Vượng

Ủy viên

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội