BCH HỘI KHVL VN III (2013-2018)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC VẬT LIỆU VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2013-2018
 
STT  Họ và tên  Chức danh trong BCH   Nơi công tác 
1  GS. Nguyễn Đức Chiến  Chủ tịch  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
2  GS. Lê Quốc Minh  Phó Chủ tịch- Tổng thư ký  Viện Khoa học vật liệu, VAST
3  GS. Nguyễn Xuân Phúc  Phó Chủ tịch  Viện Khoa học vật liệu, VAST
 4  GS. Nguyễn Hoàng Lương  Phó Chủ tịch  Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 5  PGS. Đặng Mậu Chiến  Phó Chủ tịch  PTN CN Nanô, Đại học Quốc gia TPHCM
 6  PGS. Nguyễn Cửu Khoa  Phó Chủ tịch  Viện KHVL Ứng dụng, VAST
 7  PGS. Phạm Thành Huy  Phó Chủ tịch  Viện AIST, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 8  TS. Ngạc An Bang  Ủy viên  Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 9  TS. Nguyễn Thanh Bình  Ủy viên  Viện Vật lý, VAST
 10  PGS. Huỳnh Đăng Chính  Ủy viên  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 11  PGS. Hoàng Dũng  Ủy viên  Đại học Quốc gia TPHCM
 12  TS. Nguyễn Văn Dũng  Ủy viên  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 13  TS. Nguyễn Văn Đăng  Ủy viên  Trường Đại học Thái Nguyên
 14  GS. Nguyễn Hữu Đức  Ủy viên  Đại học Quốc gia Hà Nội
 15  PGS. Đỗ Thị Hương Giang  Ủy viên  Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 16  PGS. Nguyễn Hoàng Hải  Ủy viên  Đại học Quốc gia Hà Nội
 17  TS. Phạm Nguyên Hải  Ủy viên  Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 18  PGS. Lê Văn Hiếu  Ủy viên  Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia TPHCM
 19  PGS. Nguyễn Văn Hiếu  Ủy viên  Viện ITIMS, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 20  TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa  Ủy viên  Trường Đại học Vinh
 21  PGS. Lục Huy Hoàng  Ủy viên  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 22  GS. Thái Hoàng  Ủy viên  Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, VAST
 23  PGS. Lê Văn Hồng  Ủy viên  Viện Khoa học vật liệu, VAST
 24  TS. Nguyễn Thanh Hường  Ủy viên  Viện Khoa học vật liệu, VAST
 25  PGS. Lưu Tiến Hưng  Ủy viên  Trường Đại học Vinh
 26  PGS. Vũ Đình Lãm  Ủy viên  Viện Khoa học vật liệu, VAST
 27  PGS. Trần Đại Lâm  Ủy viên  Viện Khoa học vật liệu, VAST
 28  GS. Nguyễn Quang Liêm  Ủy viên  Viện Khoa học vật liệu, VAST
 29  PGS. Vũ Thị Kim Liên  Ủy viên  Trường Đại học Thái Nguyên
 30  PGS. Phạm Hữu Lý  Ủy viên  Viện Hóa học, VAST
 31  PGS. Nguyễn Văn Minh  Ủy viên  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 32  PGS. Phan Ngọc Minh  Ủy viên  VAST
 33  PGS. Đào Minh Ngừng  Ủy viên  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 34  PGS. Hoàng Nam Nhật  Ủy viên  Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 35  TS. Đoàn Đình Phương  Ủy viên  Viện Khoa học vật liệu, VAST
 36  TS. Nguyễn Thị Minh Phương  Ủy viên  Trường Đại học Quy nhơn
 37  PGS. Nguyễn Mạnh Sơn  Ủy viên  Trường Đại học Huế
 38  GS. Lưu Tuấn Tài  Ủy viên  Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 39  PGS. Phạm Đức Thắng  Ủy viên  Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 40  PGS. Nguyễn Minh Thủy  Ủy viên  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 41  PGS. Trần Tuấn  Ủy viên  Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia TPHCM
 42  PGS. Nguyễn Mạnh Tuấn  Ủy viên  Viện Vật lý TPHCM
 43  TS. Nguyễn Trí Tuấn  Ủy viên  Trường Đại học Cần Thơ
 44  TS. Võ Thanh Tùng  Ủy viên  Trường Đại học Huế
 45  PGS. Lê Văn Vũ  Ủy viên  Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
 46  PGS. Đặng Đức Vượng  Ủy viên Ban Kiểm tra  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội