Chủ tịch Hội nghị

GS. Nguyễn Đại Hưng, Chủ tich Hội Vật lý Việt Nam
GS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ

 

Ban Tổ chức Hội nghị

Trưởng ban

GS. Nguyễn Đức Chiến, Hội KHVLVN-Hội VLVN, Trưởng ban
GS. Trần Ngọc Hải, Trường Đại học Cần Thơ, Đồng Trưởng ban
PGS. Đoàn Đình Phương, Viện Khoa học Vật liệu-VAST, Đồng Trưởng ban
TS. Nguyễn Thị Thanh Hà, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đồng Trưởng ban

...

 

Uỷ viên

GS. Phan Hồng Khôi, Hội Vật lý Việt Nam
GS. Lê Quốc Minh, Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam
GS. Nguyễn Xuân Phúc, Viện Khoa học Vật liệu, VAST
GS. Nguyễn Hoàng Lương, Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
GS. Đặng Mậu Chiến, Viện Công nghệ Nanô, Đại học Quốc gia Tp. HCM
GS. Phạm Thành Huy, Trường Đại học Phenikaa
GS. Phan Ngọc Minh, 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
GS. Nguyễn Quang Liêm, Viện Khoa học Vật liệu, VAST
PGS. Ngạc An Bang, Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. Lê Viết Báu, Trường ĐH Hồng Đức
PGS. Nguyễn Thanh Bình, Viện Vật lý, VAST
PGS. Huỳnh Đăng Chính, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
TS. Trương Văn Chương, Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế
GS. Bạch Thành Công, Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. Hoàng Dũng, Đại học Quốc gia Tp. HCM
TS. Nguyễn Văn Dũng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
GS. Nguyễn Phúc Dương, Viện ITIMS, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
PGS. Nguyễn Văn Đăng, 
Trường Đại học khoa học, ĐH Thái Nguyên
GS. Nguyễn Năng Định, 
Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 
GS. Nguyễn Hữu Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội
GS.Nguyễn Mạnh Đức, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Anh
PGS. Đỗ Thị Hương Giang, Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. Nguyễn Hoàng Hải, Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Phạm Nguyên Hải, Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Phan Thanh Hải, 
Trường ĐH Quy Nhơn
GS. Lê Văn Hiếu, Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Tp. HCM
GS. Nguyễn Văn Hiếu, Trường Đại học Phenikaa
PGS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Trường Đại học Vinh
GS. Nguyễn Đức Hòa, Viện ITIMS, Trường Đại học Bách Khoa HN
PGS. Lục Huy Hoàng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
GS. Thái Hoàng, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, VAST
PGS. Lê Văn Hồng, Viện Khoa học vật liệu, VAST
PGS. Bùi Thị Bửu Huê, Khoa Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ
PGS. Lê Vũ Tuấn Hùng, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Tp. HCM
GS. Vũ Ngọc Hùng Viện ITIMS, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
PGS. Lưu Tiến Hưng, 
Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
GS. Phan Mạnh Hưởng, University of South Florida
TS. Nguyễn Thanh Hường, Viện Khoa học Vật liệu, VAST
TS. Nguyễn Đức Trung Kiên, Viện AIST, Trường Đại học Bách Khoa HN
GS. Vũ Đình Lãm, Học viện Khoa học và Công nghệ, VAST
PGS. Nguyễn Hữu Lâm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
GS. Trần Đại Lâm, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, VAST
TS. Lê Văn Lịch, Viện KH và KT Vật liệu, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
PGS. Vũ Thị Kim Liên, Trường Đại học Duy Tân
GS. Lưu Cẩm Lộc, Viện Công nghệ Hóa học, VAST
GS. Nguyễn Văn Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS. Trần Vũ Diễm Ngọc, Viện KH và KT Vật liệu, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
GS. Hoàng Nam Nhật, Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. Ngô Văn Nông, Nagoya University
TS. Vũ Ngọc Phan, Trường Đại học Phenikaa
PGS. Phạm Thanh Phong, Trường ĐH Tôn Đức Thắng
PGS. Nguyễn Mạnh Sơn, Trường Đại học khoa học, ĐH Huế
GS. Lưu Tuấn Tài, Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. Phương Đình Tâm, Trường Đại học Phenikaa
TS. Đoàn Đức Chánh Tín, Viện Công nghệ Nano, ĐHQG Tp HCM
PGS. Phan Bách Thắng, Trung tâm INOMAR, ĐHQG Tp. HCM
PGS. Phạm Đức Thắng, Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. Đoàn Văn Hồng Thiện, Trường Đại học Cần Thơ
TS. Đoàn Minh Thủy, Trường Đại học Quy Nhơn
PGS. Nguyễn Minh Thủy, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
PGS. Trần Quốc Tiến, Viện Khoa học Vật liệu, VAST
PGS. Vũ Thanh Trà, Trường ĐH Cần Thơ
PGS. Nguyễn Trong Tuân, Trường Đại học Cần Thơ
PGS. Nguyễn Trí Tuấn, Trường Đại học Cần Thơ
GS. Lê Anh Tuấn, Trường Đại học Phenikaa
PGS. Nguyễn Thanh Tùng, Viện Khoa học Vật liệu, VAST
ƠGS. Võ Thanh Tùng, Trường Đại học Khoa học Huế
PGS. Trần Thị Thanh Vân, Trường Đại học KHTN, ĐHQG Tp HCM
GS. Lê Thành Vinh, Aix-Marseille University
PGS. Lâm Quang Vinh, Trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp. HCM
PGS. Lê Văn Vũ, Trường ĐH KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. Nguyễn Minh Vương, Trường Đại học Quy Nhơn
PGS. Đặng Đức Vượng, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
...

 

Ban Thư ký


TS. Vũ Ngọc Phan

PGS. Đặng Đức Vượng
TS. Nguyễn Thanh Hường
TS. Nguyễn Duy Hùng
TS. Ngô Ngọc Hà
TS. Nguyễn Công Tú
PGS. Vũ Xuân Hiền
TS. Dương Anh Tuấn
TS. Nguyễn Thị Kim Chi
TS. Nguyễn Đức Cường
TS. Nguyễn Tư
TS. Trần Mạnh Trung