Ban Thường vụ Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam khóa IV (Nhiệm kỳ 2019-2023) họp ngày 8/6/2020

Ngày 8/6/2020 Chủ tịch Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam khóa IV GS. TS. Nguyễn Đức Chiến đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ bàn về các công tác tổ chức và phát triển Hội Khoa học Vật liệu.

 

     Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Hội GS. Nguyễn Đức Chiến, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký GS. Nguyễn Hoàng Lương, Phó Chủ tịch Hội GS. Lê Quốc Minh, Phó Chủ tịch GS. Đặng Mậu Chiến, Phó Chủ tịch GS. Phạm Thành Huy, Phó Chủ tịch PGS. Đoàn Đình Phương cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Thư ký. 

     Sau khi trao đổi, Ban Thường vụ Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam (KHVLVN) đã thống nhất một số nội dung về phân công công tác trong Ban Thường vụ. Ngoài ra Ban Thường vụ cũng thống nhất thành lập và cử người tham gia các tiểu ban Khoa học Công nghệ, Đào tạo, Tài chính, Thông tin xuất bản, Hợp tác quốc tế.

     Buổi họp cũng xác định một số mục tiêu và phương hướng xây dựng và phát triển Hội trong năm 2020-2021. Dự kiến Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 12 (SPMS 2021) sẽ tổ chức vào ngày 7-10/11/2021 tại Trường Đại học Cần Thơ.