HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC

LẦN THỨ 12 (SPMS 2021) – Cần Thơ ngày 13-15/8/2022

 

Hội Vật lý Việt Nam, Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam, Viện Vật lý, Viện Khoa học Vật liệu (VAST) và Trường Đại học Cần Thơ đồng phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 12 (SPMS2021) vào các ngày 13-15 tháng 8 năm 2022 tại Trường Đại học Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ.

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc (SPMS) tổ chức hai năm một lần đã trở thành một diễn đàn khoa học có uy tín, thu hút sự quan tâm và là nơi gặp gỡ, trao đổi, phổ biến các phát triển mới nhất trong lĩnh vực Vật lý các chất đông đặc và Khoa học vật liệu suốt từ năm 1995 đến nay.

SPMS 2021 được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ, nhằm tạo điều kiện để các nhà khoa học có dịp trao đổi, báo cáo giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực. Chương trình SPMS 2021 sẽ bao gồm các báo cáo mời toàn thể, báo cáo mời tại các tiểu ban, các báo cáo nói và poster được lựa chọn căn cứ vào các kết quả khoa học công bố gần đây. Hội nghị SPMS 2021 sẽ tiến hành phản biện các báo cáo toàn văn của các tác giả/nhóm tác giả gửi đến Hội nghị và sẽ in Kỷ yếu Hội nghị trước ngày khai mạc Hội nghị. Các bài có kết quả tốt, viết bằng tiếng Anh có thể được lựa chọn để đăng trong số chuyên san của Tạp chí Vietnam Journal of Science and Technology (ACI) và Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ESCI, Scopus).

       

Các cơ quan và đơn vị tổ chức Hội nghị

Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam
Trường Đại học Cần Thơ
Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) 
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST)
Trường Đại học Phenikaa

 

           

 

Các cơ quan và đơn vị đồng tổ chức Hội nghị

Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Quốc gia TP HCM
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), VAST
Trung tâm INOMAR, Đại học Quốc gia TP HCM
Viện đào tạo quốc tế về Khoa học vật liệu (ITIMS), HUST
Viện Vật lý kỹ thuật, HUST
Viện Công nghệ nano, Đại học Quốc gia TP HCM
Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, VAST
Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
Trường Đại học Duy Tân

          
         


Các cơ quan và đơn vị tài trợ Hội nghị
Công ty Cổ phần Saki (SAKI CORP)
Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)
Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBIGDATA)
Trường Đại học Cần Thơ
Trung tâm UNESCO
Trường Đại học Duy Tân
Đại học Quốc gia Hà Nội

        


Chương trình Phát triển Vật lý giai đoạn 2021-2025
Viện Khoa học Vật liệu, VAST
Viện Vật lý, VAST
Đại học Quốc gia Tp HCM
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Công ty HORIBA Việt Nam
Công ty cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam
Công ty TNHH Carl Zeiss Việt Nam
Công ty ACETECH
Merck Vietnam Company
LMS Technologies Việt Nam
Công ty TNHH Thành Khoa

          

       

 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Phenikaa
Viện Công nghệ nano, Đại học Quốc gia TP.HCM
Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, VAST
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
Trung tâm INOMAR, Đại học Quốc gia TP HCM
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, VAST
Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
Viện Vật lý kỹ thuật, HUST
Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu, HUST
Công ty Dymek Asia (Vietnam)
Công ty TNHH ATEK Việt Nam
Công ty TNHH Edinburgh Instruments
Tập đoàn Mỹ Lan
Công ty Red Sun Energy