Hội nghị Quốc tế về Quang tử và Ứng dụng và Hội nghị Quang học Quang phổ Toàn quốc lần thứ 12

I. Thông tin chung về Hội nghị
Hội nghị Quốc tế về Quang tử và Ứng dụng; Hội nghị Quang học Quang phổ Toàn quốc tổ chức hai năm một lần đã trở thành một diễn đàn khoa học có uy tín, thu hút sự quan tâm và là nơi gặp gỡ, trao đổi của các nhà khoa học quốc tế, các nhà khoa học Việt Nam trong các lĩnh vực quang học, quang phổ; quang tử và ứng dụng.

Các chủ đề Khoa học của Hội nghị:
- Quang học, Quang phổ và Laser
- Quang tử (quang tử nanô, linh kiện, thiết bị, vật liệu, mô hình hoá...)
- Quang học vật rắn và vật liệu có cấu trúc nano
- Các ứng dụng quang học, quang phổ và laser
- Các thiết bị và linh kiện quang học, quang tử
- Quang học phi tuyến…

II. Các cơ quan tổ chức Hội nghị
- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
- Hội Vật lý Việt Nam
- Hội Quang học Quang phổ
- Trung tâm Vật lý Quốc tế, Viện Vật lý
- Viện Vật lý, VAST
- Viện Khoa học quang phân tử, CNRS. CH. Pháp
- Đại học Paris Saclay, CH. Pháp
- Viện Kỹ nghệ Laser, Đại học Osaka, Nhật Bản
- Viện Nghiên cứu Quang tử tiên tiến, GIST, Hàn quốc
- Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH Belarus
- Đại học Công nghệ Swinburne, Úc…

III. Thời gian, địa điểm
- Thời gian tổ chức Hội nghị: 28/9/2022 - 1/10/2022
- Địa điểm tổ chức Hội nghị: Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu

IV. Ban tổ chức
Chủ tịch Hội nghị:
Huỳnh Thành Đạt (Bộ Khoa học Công nghệ)
Nguyễn Đại Hưng (Hội Vật lý Việt Nam)
Đồng Trưởng ban Quốc tế
- Thomas Pino (ISMO, CNRS CH. Pháp)
- Philippe Brechgnac (Paris Saclay, CH. Pháp)
- Nguyen Dai Hung (VPS, Vietnam)
- Yeung Lak Lee (APRI, GIST, Korea)
- V. A. Orlovich (IOP, NAS, Belarus)
- Nobohiko Sarukura (Osaka Uni. Japan)
- Dao Van Lap (Đại học Công nghệ Swinburne, Úc)
Đồng Trưởng ban Quốc qia
- Đinh Văn Trung (IOP, VAST)
- Lâm Quang Vinh (VNU HCM)
- Đinh Xuân Khoa (Nghệ An VPS)
- Nguyễn Thanh Bình (IOP, VAST)
- Nguyễn Thế Bình (HUS, VNU Hà Nội)
- Trần Quốc Tiến (IMS, VAST)
- Nguyễn Huy Bằng (Vinh Uni.)
- Ngạc An Bang (HUS, VNU Hà Nội)
- Lê Vũ Tuấn Hùng (US, VNU HCM)
Thư ký Hội nghị 
- Nguyễn Thị Khánh Vân (IOP, VAST)

Các thông tin chi tiết về Hội nghị sẽ được cập nhật trên website: https://iop.vast.vn/activities/HNQHQP_ICPA/12/

Mọi thông tin liên quan đến Hội nghị xin liên hệ Ban Thư ký:
Email: hnqhqp_icpa@iop.vast.vn
Điện thoại: 094 5656 799